• Sākums >
  • Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezera Akmeņrovas un Kazrovas salās

Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezera Akmeņrovas un Kazrovas salās

Reģ Nr. 1-08/264/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Atjaunot ūdensputniem un bridējputniem piemērotus ligzdošanas biotopus kādreiz būtiskajās ligzdošanas vietās – Kazrovas un Akmeņrovas salās, lai novērstu visu sugu bridējputnu skaita tālāku samazināšanos. Ilgtermiņa: Panākt ūdensputniem un bridējputniem piemērotu ligzdošanas apstākļu nodrošināšanu, kas sekmētu šo putnu sugu īpatņu sakaita pakāpenisku palielināšanos ilgtermiņā un nodrošinātu apdraudēto bridējputnu sugu populāciju pastāvēšanu šajā teritorijā arī nākotnē.

Projekta uzdevumi

1.Kazrovas salas atdalīšana no Kazrovsekluma niedrāja ar 15m platu, 200 m garu un 1m dziļu atklāta ūdens joslu. 2. Niedrāja likvidēšana ap Akmeņrovas salu un salas sadalīšana četrās mazākās, bet augstākās saliņās ar kopējo salu platību 1,5 ha un starpsalu kanālu izveidošana ar kopējo garumu 400m. 3. Pastāvīga Amerikas ūdeļu skaita ierobežošana Engures ezera centrālajā daļā, tai skaitā atjaunotajās teritorijās, izmantojot 20 dzīvķeramos ūdeļu slazdus. Projekta realizācijas laikā plānots likvidēt vismaz desmit Amerikas ūdeles.

Projekta rezultāti

Projektā sasniegtos rezultātus ilgtermiņā Engures ezera dabas parka fonds plāno uzturēt par saviem līdzekļiem. Atjaunotajās teritorijās tuvāko piecu gadu laikā būtiski biotopu kopšanas darbi nebūs nepieciešami, bet Amerikas ūdeļu sakaita pastāvīgai ierobežošanai nav nepieciešams piesaistīt lielus finansiālos līdzekļus.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2019
Īstenotājs Engures ezera dabas parka fonds
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems, LV-3112
Projekta kopējās izmaksas 44 518.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 024.50 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.