• Sākums >
  • Apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Karateri” un „Ilgas”

Apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Karateri” un „Ilgas”

Reģ Nr. 1-08/263/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Īstenot biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kas ir nepieciešami reto abinieku un rāpuļu sugu populāciju saglabāšanai, un ir noteikti dabas liegumu „Karateri”un „Ilgas” dabas aizsardzības plānos. Ilgtermiņa: Nodrošināt smilšu krupja (Epidalea calamita), sarkanvēdera ugunskrupja (Bombina bombina) un purva bruņurupuča (Emys orbicularis) populāciju ilgtspējīgu pastāvēšanu dabas liegumos „Karateri” (smilšu krupis) un „Ilgas”(ugunskrupis, bruņurupucis).

Projekta uzdevumi

1.Apsaimniekošanas apjomu precizēšana ĪADT Karateri un Ilgas. Aktivitātes ietvaros paredzēta teritorijas izpēte dabā (abinieku uzskaites, biotopu novērtējumi), ekspertu slēdzieni par nepieciešamajiem biotopu uzlabošanas apjomiem un sagatavota apsaimniekošanas darba uzdevumu specifikācija, pa vienai katrai ĪADT. 2. DL Karateri abinieku biotopu apsaimniekošana īstenošana – krūmu apauguma novākšana un seklo ūdenstilpņu izstumšana ievērojot dabiskās ūdensteces virzienu (3 ha), smilts slāņa atjaunošana (5 laukumi, kopējā platība 3000 m2). 3. DL Ilgas abinieku biotopu apsaimniekošanas īstenošana – krūmu apauguma likvidēšana ūdenstilpņu tuvumā (7 ha) un ūdenstilpņu atjaunošana (10 ūdenstilpes). 4.DL Ilgas bruņurupuču aploka izveide – iežogota ūdenstilpe ar sauszemes biotopu - olu dēšanas vietām; aploka perimetrs ~500 m. 5. Veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšana. Aktivitātes ietvaros tiks veiktas abinieku uzskaites un biotopu veģetācijas atjaunošanās dokumentēšana projekta laikā atjaunotajās teritorijās, sagatavotas divas atskaites ar projekta rezultātu novērtējumu (pa vienai katrai ĪADT).

Projekta rezultāti

Bruņurupuča aploku DL „Ilgas” pēc projekta beigām uzturēs Daugavpils Universitāte. Citiem apsaimniekošanas pasākumiem uzturēšanas pasākumi 5 turpmākos gadus nav nepieciešami.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Daugavpils Universitāte
Daugavpils, Vienības 13, LV-5400
Projekta kopējās izmaksas 70 975.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 875.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 955.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.