• Sākums >
  • Pie dabas ar tīru sirdsapziņu!

Pie dabas ar tīru sirdsapziņu!

Reģ Nr. 1-08/259/2015

Projekta mērķis

Iespēja jauniešiem lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku vasaras brīvdienās, sekmējot vispusīgu attīstību, iegūstot jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas turpmākajai dzīvei un izglītībai, akcentējot vides izglītību pļavas un meža biotopos, to aizsardzību un informēt sabiedrību.

Projekta uzdevumi

1. Nometnē iesaistīt Jēkabpils BJC mazpulka dalībniekus un pilsētas bērnus no sociālā riska ģimenēm, akcentējot komunikācijas un saskarsmes prasmes ar vienaudžiem. 2. Iepazīties ar pļavas, meža biotopu un cilvēka negatīvās darbības postījumu sekām, akcentējot kūlas dedzināšanas sekas un dabas aizsardzības nepieciešamību Jēkabpils pilsētā. 3. Izglītošanās procesu par dabu padarīt aizraujošāku un daudzveidīgāku, veicinot skolēnu saskari ar dabu, integrējot dažādus mācību priekšmetus. 4. Palīdzēt izprast sakarības starp lēmumiem, kas tiek pieņemti šodien un tā sekām vides nākotnē. 5. Mācīties izteikt savas izjūtas, emocijas radošos darbos, akcentējot personīgo attieksmi. 6. Veidot prasmi rīcībai ugunsgrēka gadījumā dabā. 7. Praktiskās iemaņas koka stādīšanā.

Projekta rezultāti

1. Palielināsies Jēkabpils BJC mazpulka dalībnieku skaits (bērni no sociālā riska ģimenēm). 2. Nometnes dalībniekiem informatīvi, izglītojoši vides izglītībā un dabas aizsardzībā T-kreli, koka magnētiņi. 3. Nometnes dalībnieku darbu izstāde Jēkabpils BJC telpās, kur iespēja apmeklēt ikvienam interesentam. 4. Nometnes dienasgrāmata Jēkabpils BJC brīvā laika pavadīšanas klubiņā „Smaids”, kā metodiskais materiāls. 5. Informācija masu saziņas līdzekļos par nometni un tās dalībnieku personīgā attieksme par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību un nozīmi. 6. Jēkabpils pilsētvidē iestādīts koks.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2015
Īstenotājs Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Jēkabpils, Brīvības iela 258, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 2 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.