Eko nometne

Reģ Nr. 1-08/258/2015

Projekta mērķis

Radīt un pilnveidot bērnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, attīstot pētnieciskās prasmes un veidojot skolēnos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgu attīstību.

Projekta uzdevumi

1.Attīstīt pētnieciskās prasmes. 2.Rosināt interesi par pētīšanu un dabas zinātņu procesu apguvi. 3.Veidot izpratni par likumsakarībām dabā. 4.Sekmēt labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā, ilgtspējīgā attīstībā un uzlabošanā.

Projekta rezultāti

1. Bērni iepazīs kukaiņus un uzzinās to nozīmi gan darbojoties pētnieciskajā nodarbība, gan radošajā nodarbībā. 2. Iemācīsies pētnieciskās prasmes darbojoties ar lupu, mikroskopu, iemācīsies veikt novērojumus un secinājums. 3. Veidojot iepirkuma maisiņus no sava līdzi atnestā apģērba, ko vairs nevalkā, sapratīs, kā var saudzēt dabu. 4. Iemācīsies pļavas, purva, aizsargājamo augu nosaukumus, pazīmes, nozīmi,ko varēs apgūt gan radošajā darbnīcā, gan mācību ekskursijā Slīteres nacionālajā parkā , ejot pa Pēterezera dabas taku gida pavadījumā. 5. Veidosies pozitīva attieksme pret darbu, talkojot apkārt Vilkmuižas ezeram. 6. Uzzinās daudz jaunas informācijas lasot žurnālus, spēlējot prāta spēles, iemācīsies ieklausīties citos, iemācīsies uzstāties- izstāstot pārējiem izlasīto. Iemācīsies iesākto paveikt līdz beigām, strādājot radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās, spēlējot prāta spēles, darbojoties pētnieciskās darbnīcās.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 20.09.2015
Īstenotājs Talsu pamatskola
talsi, Giasmas iela 1, LV-3201
Projekta kopējās izmaksas 3 493.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.