• Sākums >
  • Augšdaugava - Latvijas atmodas šūpulis un dabas mantojums nākošajām paaudzēm

Augšdaugava - Latvijas atmodas šūpulis un dabas mantojums nākošajām paaudzēm

Reģ Nr. 1-08/257/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Latvijas sabiedrības valstsgribas, piederības sajūtas un mīlestības pret savu zemi stiprināšana, veidojot Atmodas šūpuļa maršrutu ar paliekošiem vēstures notikumus apliecinošiem simboliem aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” Slutišķu un Markovas sādžās, informējot sabiedrību par iniciatīvu Daugavas augšteces glābšanai no hidroelektrostacijas būves Daugavpilī, cildinot dabas skaistumu un daudzveidību Augšdaugavā un veicinot sabiedrībā ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1) Noorganizēt pasākumu ciklu, kas iekļauj gan AAA “Augšdaugava” zinātniskās izpētes rezultātu publiskošanu, gan viedokļu apmaiņas un pārvaldības plānošanu, gan sabiedrības iesaistīšanu un plānošanu - Projekta uzsākšanas seminārs ar turpmākās pārvaldības plānošanu - Tematiskā sekcija “Zinātne “Augšdaugavai” starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības konferencē Daugavpils Universitātē - Interaktīvi informējošie pasākumi AAA “Augšdaugava” teritorijā (Krāslava un Naujene) - Attīstības forums visām ieinteresētajām pusēm (pašvaldības, valsts iestādes, sabiedriskie darbinieki, sabiedrība) 2) Vides objektu - skulpturālu veidojumu izvietošana un Atmodas maršruta – gājēju taku tīkla un stendu izveidošana Slutišķu un Markovas sādžās. 3) Noorganizēt un aprobēt ar apmeklētājiem “Dabas gidu” apmācības cilvēkiem, kuri AAA “Augšdaugava” teritorijā saistīti ar iedzīvotāju vai apmeklētāju informēšanu. 4) Sagatavot un izdot projekta avīzi “Zaļā Augšdaugava” (2 reizes) kopā ar laikrakstu “Latgales laiks”, un periodiskas publikācijas reģionālajā laikrakstā “Latgales laiks” 5) Sagatavot ceļojošo izstādi – instalāciju ar informāciju par AAA “Augšdaugava” un Atmodu. 6) Izveidot projekta kontu facebook.com

Projekta rezultāti

Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” (turpmāk – AAA “Augšdaugava” kā piemērs dabas vērtību saglabāšanai saskaņā ar cilvēka dzīvi un darbu, pasaules (UNESCO) dabas mantojums un Latvijas valsts dabas vērtība Latvijas simtgades kontekstā – informatīvo, apmācības un viedokļu apmaiņas un pārvaldības plānošanas pasākumu cikls un simbolu veidošana Latvijas stāstam par dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgām vietām, notikumiem un cilvēkiem trijās teritoriālajās vienībās – Daugavpils novads, Krāslavas novads, Daugavpils pilsēta.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 63 104.62 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 597.62 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.