• Sākums >
  • Vides apziņas centrs – Latvijas simtgadei

Vides apziņas centrs – Latvijas simtgadei

Reģ Nr. 1-08/254/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Izveidot Vides apziņas centru „Krūzēni” saimnieciski apgūtā vidē - demonstrējumu un zinātnisko pētījumu bāzi, kas balstās uz astoņu paaudžu nepārtrauktu vides attīstību, kurā saglabāts vēsturiskais kultūrmantojums, tautas tradīcijas un bioloģiskās daudzveidības līdzāspastāvēšana ainaviskā vidē.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu iepriekš izklāstīto projekta mērķi,projektu paredzēts realizēt divos atšķirīgos etapos jeb projekta darba uzdevumos: 1. Iesāktā vides apziņas centra administratīvās un norišu ēkas attīstība, izveide un nodošana ekspluatācijā. Tas ietver ekoloģiskās būvniecības nodrošināšanu visās būves stadijās, piemēram, jau izbūvētās dabīgās attīrīšanas iekārtas, guļbūves celtniecība u.c būvniecības darbi. 2. Dažādu ar vidi saistītu aktivitāšu īstenošana izveidotajā vides apziņas centrā: izglītības programmu izveide dažādām mērķgrupām, semināri topošās dabas teritorijas zemju īpašniekiem, pieredzes apmaiņas brauciens un citām dabas teritorijām, demonstrējumu teritorijas attīstīšana, demonstrējumu teritorijas zinātniska izpēte un atsevišķu saistītu pētījumu īstenošana, publicitātes aktivitātes un plaša vides centra mārketinga iedzīvināšanas programma, dabas novērojumu grāmatas izdošana, materiālās bāzes nodrošināšana sadarbību veicināšanai un centra ilgtermiņa stratēģijas izveide.

Projekta rezultāti

Nodrošināt infrastruktūras pieejamību un izpēti lauku vidē, te radot materiālo bāzi ilgākai vides apziņas centra darbībai, lai pavērtu apvāršņus sadarbības iespējām ar zemes apsaimniekošanu saistītiem iedzīvotājiem, zinātniekiem un pašvaldībām, kā arī vides politikas veidojošām institūcijām vietējā un globālā līmenī.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Vides biedrība Krūzes
Jaunpiebalgas pag, „Lielkrūzes”, Jaunpiebalgas nov, LV-4125
Projekta kopējās izmaksas 184 492.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 165 873.41 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.