Latvijas zvaigznes

Reģ Nr. 1-08/253/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Izmantojot populārzinātniskus un mākslinieciskus līdzekļus, celt Latvijas sabiedrības informētības līmeni par unikālo Latvijas dabas mantojumu, stiprināt iedzīvotāju valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. veicināt ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un tās saglabāšanas nozīmi, īstenojot izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu 7 Latvijas skolu jaunatnei un pieaugušajiem Jēkabpils, Madonas un Aknīstes novados ar šādām galvenajām tēmām (aktivitātes A2; A4; A6; A8; A9; A10; A11; A12; A13) : a) Tīrais, svaigais Latvijas gaiss; b) Minimālais Latvijas debess gaismas piesārņojums; c) Mierīgās Latvijas debesis – putnu mājas. 2. Cildināt Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību, radot jaunas, paliekošas un Latvijas stāstu vēstošas mākslas vērtības ar šādām galvenajām tēmām (aktivitātes A5; A6; A7; A14): a) Dabas pēdas dvēselē (grafika dabas lirikai); b) Saule un tās gaisma (vitrāža); c) Gaiss, skaņa, mūzika (skaņdarbs); d) Skatiens nakts debesīs (skulptūra). 3. Apliecināt vēstures simbolus un jaunrades darbus, aktualizējot (apkopojot, ilustrējot un izdodot) latviešu dabas poēzijas klasiķu darbus (aktivitāte A5). 4. Nodrošināt plašu projekta aktivitāšu un rezultātu publicitāti nacionālā mērogā (publicitātes pasākumu plāns, A3; A15; grāmatas izplatīšana, mūzikas disku izplatīšana, izstādes). 5. Panākt projekta rezultātu ilgtspēju, iesaistot un projekta aktivitātēs izglītojot jauniešu mērķauditoriju, izmantojot projekta laikā iegādāto aprīkojumu (teleskopu un planšetdatorus) tālākā biedrības sabiedriskajā darbībā, kā arī nodrošinot jaunradītajām vērtībām un aprīkojumam plašu sabiedrības pieejamību nacionālā mērogā (aktivitātes A2; – A15).

Projekta rezultāti

Izmantojot populārzinātniskus un mākslinieciskus līdzekļus, īstenot saturiski un idejiski vienotu aktivitāšu ciklu, kas cildina vienu no svarīgākajām Latvijas dabas vērtībām – tīrās, gaismas nepiesārņotās un mierīgās zvaigžņotās debesis.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Augšzemes lauku NVO apvienība
Kaldabruņas skola, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Projekta kopējās izmaksas 44 922.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 002.88 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.