• Sākums >
  • Cilvēka un dabas mijiedarbība: no savvaļas līdz iekoptai ainavai

Cilvēka un dabas mijiedarbība: no savvaļas līdz iekoptai ainavai

Reģ Nr. 1-08/252/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Novērtēt un godināt Latvijas mazskartās un kultūrvēstiskās ainavas vērtību un daudzveidību, atspoguļot Latvijas cilvēku ciešo saikni ar dabu un cildināt prasmi izmantot to ikdienas dzīvē, kā arī izglītot sabiedrību šo zināšanu pārnesē nākamajām paaudzēm dabai draudzīgā veidā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. Izpētīt 100 Latvijas ainaviskās vietas, skaidrojot ainavas veidošanās celoņus un likumsakarības; 2. Rīkot starptautisku ainavu arhitektu plenēru Āraišu ainavisko vērtību saglabāšanai, izcelšanai; 3. Organizēt profesionālu 3 dienu starptautisku vides konferenci „Cilvēka un dabas mijiedarbība” ar izglītojošu, izzinošu un multiplikatīvu efektu, sarīkojot vienā no konferences dienām starptautisku “Zaubes savvaļas kulināro festivālu” – savvaļas dabas velšu izmantošanai veltītu pasākumu kopumu; 4. Informēt sabiedrību par Latvijas mazskartās un kultūrvēsturiskās ainavas vērtībām un to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projekta rezultāti

Latvijas dabas un lauku ainavu vērtību atklāšana, apzinot un akcentējot 100 Latvijas ainaviskās vietas un organizējot kvalitatīvu pasākumu ciklu (konferenci, starptautiskas pasākums, ainavas karšu izstrāde, materiālu izstrāde) ar Latvijas, ārvalstu ekspertu un sabiedrības iesaisti par dabas vērtību ilgtspējīgu un saudzējošu izmantošanu, saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Amatas novada pašvaldība
Amatas nov., “Ausmas”, Drabešu pagasts,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 54 165.39 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 300.42 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.