MELLENE

Reģ Nr. 1-08/250/2015

Projekta mērķis

Izglītojamos motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā un saglabāšanā. Pievērst skolēnu uzmanību mellenēm kā dabas resursu bagātībai Mērsraga apkārtnes mežos, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Radīt ciešu sadraudzību atšķirīgajos Mērsraga un Hvalso 8. klases skolēnos.

Projekta uzdevumi

1. Pagatavot melleņu ievārījumu; 2. Veikt aktivitātes brīvā dabā, neskatoties uz laika apstākļiem: 2.1.pārgājiens no Mērsraga uz Upesgrīvu gar jūras krastu, vācot atkritumus, 2.2. nakts pārgājiens pa Grīvas upi, 2.3. ekskursija uz Laumas dabas parku: zupas vārīšana un pankūku cepšana; 4. Radošajās darbnīcās: 4.1.Iemācīt dziesmu: „Mellenīt,” 4.2.deju „Tūdaliņtāgadiņ,” 4.3. izveidot etiķetes melleņu ievārījuma burciņām, 4.4.veikt sporta aktivitātes sadraudzības veicināšanai izglītojamo starpā; 5. Veicināt maksimālu skolēnu sadraudzību projekta laikā; 6. Sasniegt rezultātu visās aktivitātēs, kuru izglītojamie demonstrēs noslēguma pasākumā. 7.Popularizēt sadraudzības nedēļas gūtos rezultātus novada un rajona presē, internetā;

Projekta rezultāti

Projekts veicinās jauniešu izpratni par melleni kā dabas resursu, kas pieejams visiem izdzīvotājiem gan Latvijā, gan Dānijā, veidos sadarbību, motivēs skolēnus iepazīt Latvijas kultūru un dzīvesveidu, mācīs izglītojamos pieņemt visu atšķirīgo un motivēs mācīties angļu valodu kā saziņas valodu. Darbojoties radošajās darbnīcās, skolēni apguvuši „zaļās domāšanas” pamatus: - izvārīts melleņu ievārījumus, noformētas burciņas un etiķetes, tas uzdāvināts gan Mērsraga vidusskolas 8.klases, gan Hvalso skolas 8.b klases vecākiem un pedagogiem; - salasīt atkritumi posmā Mērsrags - Upesgrīva gar jūras krastu. Jaunieši, projekta ietvaros, iepazinušies ar „zaļo tūrismu” (nakts pārgājiens pa Grīvas upi). Uzlabojušās izglītojamo angļu valodas zināšanas. Projekta rezultāti tiek popularizēti gan ar interneta (mājas lapas), gan novada un rajona presi, gan reģionālo TV palīdzību. Sadarbība ir vērsta uz savstarpēju pieredžu apmaiņu un izglītošanu, radot jaunas un inovatīvas idejas, kuras ieviest savā mācību praksē un izplatīt arī novadā. Katrs sadarbības projekta dalībnieks, kurš piedalās apmaiņas braucienu projektos, ielūkojas plašākā pasaulē, gūst jaunu un pozitīvu pieredzi, kuru tālāk izstaro savā novadā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Mērsraga vidusskola
Mērsrags, Skolas iela 1, LV-3284
Projekta kopējās izmaksas 7 056.12 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 493.45 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 493.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.