VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2016"

Reģ Nr. 1-08/24/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) stenda par oglekļa mazietilpīgu attīstību izveide un dalība 12. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un enerģija 2016”, kas norisināsies 2016. gada 13.-16. oktobrī. VARAM stendā apmeklētājus un dalībniekus vizuāli saistoši un interaktīvi plānots informēt un izglītot par šādiem jautājumiem: • Latvijas iedzīvotāju ietekme uz klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu scenārijiem Latvijai periodam līdz 2100.gadam; • Oglekļa mazietilpīgas attīstības nozīmīgums un iespējas Latvijā; • Klimata politikas ietekme uz Latvijas ikdienu, t.sk. informācija par 2016.gada nogalē apstiprināto Parīzes nolīgumu un tā nozīmīgumu (sagaidāms, ka tas aizstās šobrīd nozīmīgo Kioto protokolu).

Projekta uzdevumi

Projekta mērķa sasniegšanai galvenie uzdevumi ir šādi: 1. Iznomāt aprīkotu platību stenda iekārtošanai, t.sk. apgaismojums, elektrība, augšējais banneris u.tml.; 2. Stenda scenogrāfijas materiālu izgatavošana un piegāde; 3. TV monitoru iegāde stenda iekārtojumam (aizstājot parasti izmantotās planšetes un īrējamo tehniku); 4. Sagatavot stendam nepieciešamo informatīvo materiālu saturu; 5. Sagatavot citus uzskates līdzekļus projekta mērķa sasniegšanai; 6. Izstādes “Vide un enerģija” laikā izstādes informēt un izglītot izstādes apmeklētājus.

Projekta rezultāti

Izstādes apmeklētāji un dalībnieki varēs pilnveidot savas zināšanas par klimata pārmaiņām un iespējamiem risinājumiem klimata pārmaiņu samazināšanai dažādu sabiedrības grupu un dažādu tautsaimniecības nozaru skatījumā, t.sk. konkrētiem pasākumiem, tehnoloģijām, projektu piemēriem. Tiks turpināta nodrošināta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu pozitīvās pieredzes izplatīšana. Tiks skaidrota politikas plānošanas dokumentos izvēlēto pasākumu īstenošanas nepieciešamība, iespējas un sagaidāmie rezultāti. Izstādes apmeklētāji tiks informēti par Parīzes nolīgumu, tā ietekmi uz Eiropas Savienību un Latviju. Rezultātā sabiedrība uzzinās un izpratīs klimata pārmaiņu nozīmīgumu un iespējas kā veikt izvēli turpmāk. VARAM piedalās izstādē „Vide un enerģija” kopš 2005.gada. Izstāde “Vide un enerģija 2016” ir lielākais pasākums Baltijā energoefektivitātes un vides tehnoloģiju jomā. 2015.gadā tā pulcēja 104 dalībniekus no 10 valstīm, izstādi apskatīja 23 612 apmeklētāji. Izstādi organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar VARAM un Rīgas Enerģētikas aģentūru. Līdz šim kā izstādes atklāšanas ceremonijas vieta tiek izvēlēta VARAM stendā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.