• Sākums >
  • Vides izglītības nometne „Dabas draugi”

Vides izglītības nometne „Dabas draugi”

Reģ Nr. 1-08/24/2015

Projekta mērķis

Dot iespēju ikvienam Šķaunes pamatskolas skolēnam iesaistīties dabas izzināšanā un motivēt viņus aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

1. sniegt zināšanas par dabu un dabas vērtībām, veidojot priekšstatu par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi; 2. veidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas dabas aizsardzības jautājumu identificēšanai un risināšanai; 3. izglītot un veidot atbildības sajūtu par dabas vērtību saglabāšanu; 4. stiprināt dabai draudzīgu attieksmi un uzvedību, motivēt aktīvai darbībai dabas aizsardzībā; 5. radīt priekšstatu par problēmām vides un dabas aizsardzības jomā; 6. ieinteresēt bērnus patstāvīgi iegūt zināšanas par vidi un dabu un prast tās pielietot mācību procesā; 7. rosināt skolēnus būt par dabas draugiem un nometnē gūto censties pielietot ikdienā.

Projekta rezultāti

1. tiks organizēta 5 dienu vides izziņas izglītojoša nometne ar interaktīvām un radošām aktivitātēm; 2. apmeklēsim Rāznas nacionālo parku un Dabas izglītības centru ”Rāzna” (bērni apskatīs izstādi “Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālo parku”, piedalīsies dabas izziņas nodarbībās par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par Rāznas nacionālā parka iemītniekiem ūdenī, mežā, pļavā un ezera piekrastē, apmeklēs dabas izglītības centra darbinieku pavadībā akmeņu taku un Mākoņkalnu); 3. apmeklēsim Indras rožu ciemu (tiks izveidoti mākslas objekti no māla u.c. materiāli par vides tēmām). 4. izveidosim sienas avīzi (ar foto) par nometnes aktivitātēm; 5. organizēsim pļavas ekosistēmas pētīšanu savā ciematā; 6. izveidosim bērnu radošo mākslas darbu izstādi (vēlākai izmantošanai dabaszinību stundās) un modes skati (dota otrā dzīve izmantotām lietām); 7. iestādīsim upenes un jāņogas pie skolas, sakopsim vidi (savāksim atkritumus); 8. tiks ievietotas publikācijas draugiem.lv, latgale.lv, dagda.lv un 1 publikācija avīzē „Ezerzeme”; 9. tiks izveidoti plakāti „Kā es šodien jūtos?” un „Man patika un nepatika”. Vissvarīgākās ir skolēnu gūtās zināšanas vides izglītībā un dabas aizsardzības jomā. Zināšanas katram dalībniekam būs dažādas. Šis lielums nav pārbaudāms, bet zināms, ka zināšanas ir pielietojamas gan ikdienā, gan mācību procesā vairākos priekšmetos un vairāku gadu garumā. Informācija par aktivitātēm nometnē Dagdas TV, Internetā un presē papildinās novada iedzīvotāju zināšanas vides un dabas aizsardzības jomā, un kādam noteikti radīs vēlēšanos ne tikai ņemt, bet arī sargāt vidi sev apkārt.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 19.06.2015
Īstenotājs Šķaunes pamatskola
Šķaunes pag., Dagdas nov., "Skola", Šķaune, LV-5695
Projekta kopējās izmaksas 2 891.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 131.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 131.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.