• Sākums >
  • Simtozolu gatves Latvijas simtgadei

Simtozolu gatves Latvijas simtgadei

Reģ Nr. 1-08/249/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzturēt ozolu aleju jeb gatvju stādīšanas tradīcijas Latvijā un izveidot jaunas Simtozolu gatves visos Latvijas novados, kā dāvanu Latvijai simtgadē.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: • Aktualizēt dižkoku gatves kā Latvijas dabas mantojuma svarīgu sastāvdaļu • Uzturēt gatvju stādīšanas tradīcijas • Atstāt ozolu gatves nākamajām paaudzēm • Izveidot paliekošu materiālu – grāmatu, kurā izcelt ar dižkokiem saistītas nozīmīgās Latvijas vietas

Projekta rezultāti

Šī projekta ietvaros sabiedrība tiks informēta par esošajiem dižkokiem un topošajām simtozolu gatvēm, tādējādi stiprinot gatvju stādīšanas tradīcijas. Ar projektā plānotajām aktivitātēm tiks cildināts Latvijas dabas, konkrētāk ozola, skaistums. Izveidojot piecas gatves tiks radītas paliekošas vērtības un simboli, kas apliecinās latviešu seno tradīciju veidot ozolu alejas. Stāstot sabiedrībai par dižkoku nozīmi dabā un kultūrā, tiks veicināta sabiedrības ilgtermiņa atbildība pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2017
Īstenotājs Vides attīstības biedrība
Rīga, Brīvības gatve 249a, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 198 537.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 178 537.55 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.