• Sākums >
  • Nometne "Jauno dabas pētnieku skola 2015"

Nometne "Jauno dabas pētnieku skola 2015"

Reģ Nr. 1-08/249/2015

Projekta mērķis

Projekta "Nometne "Jauno dabas pētnieku skola 2015"" mērķis ir radīt bērnos un jauniešos izpratni par dabas norisēm un to mijiedarbību ar cilvēku dzīvi, tādējādi rosinot jauniešus rīkoties saudzīgi pret apkārtējo vidi, kā arī pieņemt dabas aizsardzībai un vides ilgtspējībai labvēlīgus lēmumus.

Projekta uzdevumi

• Iepazīstināt nometnes dalībniekus ar dažādām dabas pētniecības metodēm; • Sniegt zināšanas par dažādos biotopos dzīvojošajām augu, putnu, zīdītāju, kukaiņu, sēņu un citu dzīvo organismu sugām un to attiecībām ar apkārtējo vidi; • Organizēt nometnes darbu, rīkojot izzinošas ekspedīcijas uz Druvienas apkārtnes biotopiem – pļavām, mežiem, saldūdeņiem, kā arī apmeklējot Ušuru purvu un Vidzemes jūrmalu; • Veicināt jauniešos savstarpējo saskarsmes un komunikāciju prasmju attīstību; • Attīstīt jauniešos prasmi stāstīt par dabu, tās norisēm un mijiedarbību ar cilvēkiem; • Rosināt spēju izvērtēt cilvēka ietekmi uz apkārtējo vidi un dabu; • Attīstīt jauniešos spēju ar atbildības sajūtu attiekties pret apkārtējo vidi, sabiedrību, kultūrvēstures un dabas vērtībām; • Rosināt jauniešus izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus dabas un vides zinātnēs. • Rosināt jauniešus veikt videi un dabai draudzīgas sociālās un ekonomiskās izvēles, kā arī iedvesmot tā rīkoties arī draugus un ģimenes locekļus.

Projekta rezultāti

• Nometnes laikā dalībnieki būs apguvuši jaunas zināšanas par Latvijas dabu, dabas norisēm un to mijiedarbību ar cilvēku dzīvi. • Būs veicinātas nometnes dalībnieku komunikāciju, saskarsmes un savstarpējās sadarbības prasmes un radošums; dalībnieki būs guvuši pieredzi savu iniciatīvu realizēšanā. • Paredzams, ka nometnē gūto atziņu iespaidā nometnes dalībnieki izturēsies ar cieņu pret dabas vērtībām un vidi, kā arī rosinās savus draugus un ģimenes locekļus tā rīkoties. • Nometnes dalībnieki skaidri apzināsies savu ietekmi uz norisēm dabā, apkārtējā vides ilgtspējas nodrošināšanā. • Dalībnieki būs guvuši unikālu praktisku pieredzi dabas pētniecībā, ko varēs izmantot zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un padziļinātā dabaszinātņu priekšmetu apguvē skolās vai ārpusklašu nodarbībās. • Paredzam, ka nometnē gūto zināšanu iespaidā, tās dalībnieki izstrādās dažādus skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un vides projektus bioloģijas, ģeogrāfijas un citu dabaszinību jomā, ar labām sekmēm startēs valsts un staprtaustiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs bioloģijā un citās dabaszinātnēs, kā arī izvēlēsies studēt dabaszinātnes augstskolā un kļūs par augsti kvalificētiem dabas aizsardzības nozares speciālistiem un zinātnes darbiniekiem.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Latvijas Pūču izpētes biedrība
Nagļu pag., Rēzeknes nov., "Skaistkalni", Nagļi, LV-4631
Projekta kopējās izmaksas 4 264.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 499.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 349.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.