• Sākums >
  • Gaujas nacionālā parka Jaunie reindžeri dodas dabā

Gaujas nacionālā parka Jaunie reindžeri dodas dabā

Reģ Nr. 1-08/244/2015

Projekta mērķis

1) Sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par vides un dabas aizsardzību Latvijā, Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk tekstā – ĪADT), izmantojot vides izglītību kā interaktīvu un atraktīvu instrumentu, iesaistot bērnus dabas izzināšanas procesā. 2) Stiprināt un popularizēt esošo Gaujas nacionālā parka Jauno reindžeru kustību un piesaistīt jaunus interesentus, lai sekmētu jauniešu kā mērķgrupas, izpratni par procesiem vidē un dabas vērtību aizsardzību.

Projekta uzdevumi

• izstrādāt nometnes programmu, kas paredzēta gan jauniešiem ar iepriekšēju pieredzi un interesi par dabas aizsardzību, gan jauniešiem, kuri tikai sāk interesēties par to; • saplānot un realizēt aktivitātes, kuru realizēšanā būtu ievērots princips – piesaiste Īpaši aizsargājamai dabas teritorijai (aktivitātes realizētas ĪADT), neliels teorētisks ievads no lektora/profesionāļa puses un tad aktīva līdzdarbība, procesā iesaistoties pašiem jauniešiem; • nometnes gaitā iepazīt trīs dažādus biotopus dažādos diennakts laikos, apzinot teorētisko informāciju un izpētot tos praktiski; • iepazīt Araišu muzejparka kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju; • ieplānot un realizēt neformālās izglītības aktivitātes, kas veicina gan savstarpēju jauniešu satuvināšanos, gan komandas darbu; • izveidot atraktīvu nometnē apgūtā un pieredzētā izvērtējuma formu – tā var būt gan verbāla, gan rakstveida, gan atraktīva aktivitāte pēdējā nometnes dienā. • uzrunāt jauniešus, kuri vēlētos iesaistīties Jaunajiem reindžeriem organizētajās aktivitātēs arī pēc nometnes beigām; • apzināt jauniešu vajadzības un vēlmes attiecībā uz vides izglītības un dabas aizsardzības jautājumiem; • uzturēt un uzlabot materiāltehnisko bāzi un piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kuri vēlētos darboties ar Jaunajiem reindžeriem.

Projekta rezultāti

1) Iepazīti trīs dažādi biotopi un kultūrvēsturiskais mantojums Gaujas nacionālā parka teritorijā; 2) Realizētas vismaz 2 komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes; 3) Vismaz 3 jauni dalībnieki, kuri vēlētos darboties Jaunajos reindžeros pēc nometnes beigām; 4) Izplānotas un realizētas vismaz 6 vides nodarbības, kas saistītas ar attiecīgo biotopu, kā arī vides un dabas aizsardzības jautājumiem; 5) Sagatavoti metodoloģiskie materiāli un praktisko darbu materiāli padziļinātas izpratnes par procesiem dabā un dažādu dabas vērtību aizsardzības nodrošināšanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.09.2015
Īstenotājs Gaujas nacionālā parka fonds
Sigulda, Baznīcas iela 3, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 3 274.47 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 399.96 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 399.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.