Ieskaties Daugavai acīs: redzi Latvijas stāstus!

Reģ Nr. 1-08/243/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, cildinot Daugavas kā Latvijas viena no pamatsimboliem dabas skaistumu un uzsverot ikdienas nozīmīgumu jebkurā no laika nogriežņiem, ar radošām un iesaistošām metodēm aicināt Vidusdaugavas reģiona iedzīvotājus apzināties vēsturisku notikumu saikni ar mūsdienām kā vērtību, kas ir stiprinājusi un arī nākotnē stiprinās reģiona iedzīvotāju valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. Vienlaikus aicināt lepoties ar savu piederību Daugavas baseina zemēm, stāstot savus Daugavas stāstus, līdzdarbojoties projekta rezultātu uzturēšanā pēc tā beigām, apzinoties Daugavas duālo nozīmīgumu gan piederības sajūtas Latvijai veidošanā, gan ekosistēmas stabilitātes nodrošināšanā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir vēsturisko reģionam svarīgo, ar Daugavu saistīto notikumu saiknes stiprināšana ar mūsdienām; digitāla audiovizuāla formāta radošā darba izveide „Ieskaties Daugavai acīs: Vidusdaugavas stāsti”; praktiska saiknes ar Daugavu izveidošana pontonkonstrukciju veidā trijās Daugavas reģiona teritorijās; projekta idejas publicitātes nodrošināšana tēmas atvēršanai citās Latvijas Daugavas baseina pašvaldībās.

Projekta rezultāti

digitāla audiovizuāla formāta radošā darba izveide „Ieskaties Daugavai acīs: Vidusdaugavas stāsti” ; pontona konstrukciju uzstādīšana Daugavā pie Jēkabpils; informatīvo punktu uz/pie pontonu konstrukcijām izveide

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2017
Īstenotājs Vides iniciatīvu centrs
Jēkabpils, Brīvības iela 229, LV-5201
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.