Es un mans Draugs

Reģ Nr. 1-08/243/2015

Projekta mērķis

Veicināt Burtnieku novada pamatskolas skolēnos interesi par vides jautājumiem, piedāvājot praktiski pētnieciskās un teorētiskās nodarbības reālajā dzīvē dažādās vides izglītības jomās. Būt motivētiem par atbildīga dzīvesveida izvēli un tā saskarsmi ar vidi un dabu.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt mērķtiecīgu audzināšanas vidi, bērnu radošuma un pozitīvās komunikācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izziņas darbībā, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas. 2.Kopā ar vides speciālistiem iepazīstināt nometnes dalībniekus ar Latvijas dabas bioloģisko daudzveidību mežos un pļavās, piedalīties dabas pētniecības nodarbībās, spēlēt vides spēles, organizēt lekcijas. 3.Kopā ar Burtnieku ezera pārvaldes speciālistiem iepazīstināt nometnes dalībniekus ar Burtnieku ezera īpatnībām. 4.Attīstīt bērniem iemaņas darboties individuāli, pāros un grupā, būt iecietīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem, nodrošināt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, izmantojot vides izzināšanas iemaņas un prasmes. 5. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības prasmes ar pieaugušajiem, izmantojot vides izziņas, tūrisma iemaņas un prasmes vides izpētē, un veicot veselīga dzīvesveida ievērošanu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Pāvulēni
Ēveles pagasts, "Dziļlejas", LV-4712
Projekta kopējās izmaksas 3 521.17 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 496.17 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 496.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.