Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/240/2015

Projekta mērķis

1)Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2)Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un tās radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņu pret atkritumu atstāšanu mežos.

Projekta uzdevumi

1. Izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana par meža, kā arī citu dabas platību aizsardzību bērnu, vecāku un skolotāju mērķauditorijās. 2. Bērnu un jauniešu izglītošana par meža piesārņošanas tematiku skolās un nometnēs. 3. Mežu un citu dabas objektu piesārņotības jautājumu aktualizēšana masu saziņas līdzekļos

Projekta rezultāti

AS „Latvijas valsts meži” jau kopš 2005.gada īsteno kampaņu „Nemēslo mežā” – 2015. gadā iecerēts turpināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par meža un citu dabas platību aizsardzības jautājumiem. 2015. gada projekta realizācijas noslēgumā tā īstenotāji sagaida šādus rezultātus: 1) mežu un citu dabas platību piesārņošanas problēmjautājuma aktualizācija masu saziņas līdzekļos preses publikāciju, radio un TV sižetu formā; 2) projekta galvenā tēla – Cūkmena vizītes bērnu nometnēs, publiskos pasākumos, satiekot vismaz 5000 cilvēku; 3) metodiskā materiāla „Cūkmena detektīvi” izstrāde pirmsskolas izglītības iestādēm. 4) tīrāki meži, kā arī citas dabas platības un izglītotāka sabiedrība ar augstu vides apziņu

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.11.2015
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 30 524.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 840.80 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.