Izvēlīgais Zaļulis

Reģ Nr. 1-08/23/2016

Projekta mērķis

Izveidots publiski pieejams, apkopotas un strukturētas informācijas rīks, tas ir praktisks palīgs lēmumu pieņemšanas procesā par labu zaļajam iepirkumam. Sabiedrības izglītošana - tīmeklī, izglītoti 1500 līdz 2500 cilvēki, kuri akcijas „Izvēlīgais Zaļulis” rezultātā ikdienā un profesionālajā darbībā zinās, kur meklēt, analizēs un praktiski izmantos iegūto informāciju par zaļo iepirkumu, kā arī nodos šīs zināšanas citiem. Informācija ir pieejama un lietojama arī pēc projekta īstenošanas laika. Interneta sadaļas apmeklētāju skaitu plānots analizēt izmantojot Google Analytics statistikas programmu.

Projekta uzdevumi

1. Žurnāla „Vides Vēstis” arhīva analīze (2000. līdz 2015. gadam), 1000 raksti, projekta mērķim atbilstošu rakstu izlases veidošana; 2. Rakstu formatēšana, tehniskā sagatavošana un sakārtošana. Pamatteksta un virsrakstu, fotogrāfiju, attēlu, bilžu parakstu sakārtošana; 3. Akcijas publiskā tēla „Zaluļa” izveide, sasaiste ar akcijas būtību; 4. Akcijas „Izvēlīgais Zaļulis” tīmekļa sadaļas saturiskā, struktūras un dizaina koncepta izstrāde; 5. Akcijas „Izvēlīgais Zaļulis” tīmekļa sadaļas tehniskā izveide; 6. Publicitātes pasākumu nodrošināšana – preses reklāmas sagatavošana, interneta banera izveide, darbs ar medijiem akcijas publicitātes nodrošināšanai; 7. Ikdienas darbs ar tīmekļa vietnes sadaļu „Izvēlīgais Zaļulis”. Katru nedēļu sagatavot 1 rakstu vai testu. Kopā projekta laikā (no maija vidus līdz oktobra beigām) 24 gab. 8. Ikdienas darbs ar sociālo mediju Twitter. 9. E-pastu datu bāzes sagatavošana ar ietvertām 50 līdz 60 e-pasta adresēm, lai informētu tiešās mērķa grupas. 10. Sagatavot un nosūtīt 12 (divpadsmit) e-pastus mērķgrupu adresātiem (50 līdz 60 adresātiem) ar akcijas „Izvēlīgais Zaļulis” jaunizveidotajiem ZI tēmas rakstiem un testiem. Akcijas norises laikā 1 (viens) e-pasts divās nedēļās, 2 (divi) e-pasti mēnesī, kopā projekta laikā (6 mēnešu laikā) 12 (divpadsmit) e-pasti.

Projekta rezultāti

1. Tīmeklī www.videsvestis.lv izveidota sadaļa „Izvēlīgais Zaļulis”, tā ir pieejama un lietojama projekta laikā un pēc projekta īstenošana laika; 2. Vides Vēstis Twitter kontam ir 3000 vai vairāk sekotāji, kuri arī pēc projekta laika turpina saņemt informāciju par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī, tiek reklamēts LVAF finansēts projekts žurnāls „Vides Vēstis”; 3. 360 žurnāla arhīva raksti ir ieguvuši „otro elpu”, no jauna sagatavoti 24 raksti un testi; 4. Informēta sabiedrība - 1500 līdz 3000 cilvēki izmantojot Twitter, ir saņēmuši adreses uz rakstiem, lasījuši, diskutējuši un izpratuši iegūto informāciju; 5. Iestādes, kurām ir saistošs ZPI būs saņēmušas informatīvus e-pastus; 6. Pēc projekta īstenošanas laika, vismaz 1500 līdz 5000 cilvēki, pieņemot lēmumus par iepirkumiem un pirkumiem, izmanto tīmekļa sadaļu „Izvēlīgais Zaļulis”.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Vides Vārds
Rīga, Kalnciema iela 28, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 16 823.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 533.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.