• Sākums >
  • Semināri par dabas aizsardzības politikas pilnveidošanu un sistēmas optimizāciju.

Semināri par dabas aizsardzības politikas pilnveidošanu un sistēmas optimizāciju.

Reģ Nr. 1-08/23/2010

Projekta mērķis

Analizēt un noteikt piemērotākos risinājumus Latvijas dabas aizsardzības politikas problēmām un trūkumiem.

Projekta uzdevumi

Pēdējos gados dabas aizsardzības jomā nākas saskarties ar arvien lielāku sabiedrības neizprati un neapmierinātību par dabas aizsardzību. Īpaši saasinājusies sabiedrības, zemes īpašnieku neapmierinātība ar dabas aizsardzību un ierobežojumiem īpaši aizsargājamo sugu un biotopu dēļ, ir pasliktinoties ekonomiskajai situācijai un mainoties kompensāciju mehānismam. Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam pie problēmām, kuru risināšanai ir nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku ir minēts sekojošais: 1) nepietiekoša informācija gan par sugu un biotopu izplatību, aizsardzības mērķiem, kā arī atsevišķos gadījumos ekoloģiskām prasībām kavē dabas aizsardzības prasību ievērošanu citu nozaru attīstības plānos, kā arī neveicina sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības pasākumu nepieciešamību; 2) sugu un biotopu aizsardzībai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi tiek skatīti atrauti no teritorijas saimnieciskās attīstības, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos paredzētie pasākumi ne vienmēr tiek ieviesti pilnībā; 3) inovatīvu dabas aizsardzības pasākumu finansēšanas mehānismu trūkums; 4) sabiedrībai nav pietiekamas izpratnes par dabas vērtībām. Lai detalizēti risinātu Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam izvirzītās problēmas, rastu optimālu un jaunu pieeju dabas aizsardzībā, kā arī lai papildus apzinātu citus aktuālos problemātiskos dabas aizsardzības jautājumus un rastu to risinājumu, projekta darba pamatuzdevums ir noteikt Latvijas dabas aizsardzības politikas trūkumus un to risinājumus šādās jomās: 1) politikas jautājumi, 2) tiesiskais regulējums, 3) pārvaldības pasākumi, 4) administratīvie resursi, 5) sabiedriskās attiecības / komunikācija un 6) sadarbība. Lai rastu problēmu un trūkumu risinājumu, projektā paredzēti divi darba semināri: 1. seminārs – Dabas aizsardzības pārvaldes un Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta darbiniekiem un 2. seminārs – dabas aizsardzības politikā iesaistīto pušu pārstāvjiem (valsts iestādes, pašvaldības, sabiedriskās vides aizsardzības organizācijas un uzņēmēji). Lai sagatavotu diskusiju materiālu minētajiem projekta darba semināriem, laika posmā no 2010.gada jūnija līdz septembrim Vides ministrija sarīkoja četrus papildu seminārus, lai apzinātu dabas aizsardzībā tieši iesaistīto valsts iestāžu, sabiedrisko vides aizsardzības organizāciju, pašvaldību un uzņēmēju viedokli par problēmām un risinājumiem dabas aizsardzības politikā.

Projekta rezultāti

Dabas aizsardzības politikas problēmu un to risinājumu apkopojums, secinājumi kā iesaistīto pušu diskusijas un vienotākas izpratnes rezultāts. Atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2009.-2015.gadam, 4.5.nodaļai, 1.uzdevums paredz izstrādāt jaunu Bioloģiskās daudzveidības programmu līdz 2012. gadam. Projekts un tā izpildes rezultāti ir uzskatāmi arī par jaunas Latvijas Bioloģiskās daudzveidības programmas izstrādes uzsākšanu. Iegūtā informācija un secinājumi par dabas aizsardzības politikas problēmām, trūkumiem un to risinājumiem tiks izmantoti sagatavojot minēto programmu, kā arī, atkarībā no risinājuma veida, tiks ietverti sagatavojot attiecīgus normatīvos aktus vai to grozījumus.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.01.2010
Īstenotājs Vides ministrija
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 2 710.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 710.57 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 892.42 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.