• Sākums >
  • Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana

Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana

Reģ Nr. 1-08/238/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: veidot sabiedrības izpratni par dabas vērtības saglabāšanas nozīmi Latvijā (tostarp Latgales reģionā), akcentējot izglītības un visdažādāko sabiedrības grupu sadarbības lomu šajā kontekstā. Projekta saturiskā ievirze pilnā mērā atbilst Latvijas vides politikā izvirzītajam virsmērķim – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ņemot vērā ilgtspējas principus.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt diskusiju forumu; 2. Organizēt diskusiju ciklu par vides aizsardzības jautājumiem Madonā, Ludzā un Līvānos; 3. Organizēt Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītu izstādi; 4. Organizēt praktisko konferenci „Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”; 5. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta rezultāti

Noorganizēts forums "Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana"; Noorganizēts diskusiju cikls par vides aizsardzības jautājumiem Madonā, Ludzā un Līvānos; Noorganizēta Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltīta izstāde; Noorganizēta praktiskā konference „Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2017
Īstenotājs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 46 621.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 958.90 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 037.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.