99 piedzīvojumi dabā

Reģ Nr. 1-08/236/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un viņu vecāku izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā un atbildīga dzīvesveida dzīvošanā.

Projekta uzdevumi

Viena no problēmām, kas tiks risināta projektā, ir cilvēku pievēršanās patēriņa dzīvesveidam, kam ir negatīva ietekme uz vidi. Vides izglītība dažādos līmeņos pievērš cilvēku uzmanību viņu rīcības ietekmei uz vidi un ļauj apzināties dažādas alternatīvas, lai to mazinātu. Vides izglītības jautājumi ir iekļauti izglītības saturā un Ikšķiles Brīvajā skolā bērniem tiek veidota izpratne par ekoloģisku dzīvesveidu (tai skaitā, atbildīgu attieksmi pret vidi, atkritumu šķirošanu, bioloģiskiem pārtikas produktiem), skolā ir izveidota ekoloģiskā mācību virtuve un kafeinīca skolā. Skola ir iesaistījusies ekoskolu programmā un šogad vecāki un bērni veido Ekoskolas padomi un plānu, kā skolu veidot ilgtspējīgāku. Tomēr mācību saturā dažkārt neatliek laika pamatīgakai jautājumu izpētei, kam nometnes dalībnieki pievērsīsies nometnes laikā, apskatot vairākus vides aspektus, ar ko bērni saskaras ikdienā. Nometnē piedalīsies gan Ikšķiles Brīvajā skolas bērni, gan bērni, kas mācās citās skolās, tādejādi pārnesot pieredzi no skolas ikdienas paradumiem uz citu ģimeņu ikdienu vai dažos gadījumos, iespējams, citam skolām. Projekta uzdevumi: 1) Iepazistināt 30 bērnus un viņu vecākus no Ikšķiles un apkārtnes ar viņiem aktuālām vides problēmām un risinājumiem dabas aizsardzībai, motivēt un informēt viņus par atbildīga dzīvesveida risinājumiem; 2) Izstrādāti brīvpieejas materiālus vides izglītības nodarbībām, kas būs pieejami skolas mājas lapā un tiks izmantoti mācību darbā Ikšķiles Brīvajā skolā; 3) Izveidot sajūtu taku Ikšķiles Brīvajā skolā kā atgadinājums par cilvēka un dabas mijiedarbību un savstarpējo atkarību.

Projekta rezultāti

1) 30 bērni un viņu vecāki no Ikšķiles un apkārtnes iepazinušies ar viņiem aktuālām vides problēmām un risinājumiem dabas aizsardzībai, kā arī motivēti un informēti par atbildīga dzīvesveida risinājumiem; 2) Izstrādāti brīvpieejas materiāli, kas būs pieejami skolas mājas lapā un tiks izmantoti mācību darbā Ikšķiles Brīvajā skolā; 3) Ikšķiles Brīvajā skolā izveidota sajūtu taka kā atgadinājums par cilvēka un dabas mijiedarbību un savstarpējo atkarību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs Ikšķiles Brīvā skola
Ikšķile, Ikšķiles nov., Rīgas iela 175, LV-5052
Projekta kopējās izmaksas 5 940.65 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 249.88 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 249.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.