• Sākums >
  • Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Zemgalē un Pierīgā

Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Zemgalē un Pierīgā

Reģ Nr. 1-08/234/2018

Projekta mērķis

Vispārējais: veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, piedāvājot raidījumus radio un internetā. Tiešie: ● atspoguļot dzīvi Natura 2000 teritorijās, akcentējot pozitīvos piemērus aizsardzības režīma realizācijā; ● paplašināt iedzīvotāju informētību par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un veicināt iesaisti tajā; ● motivēt iedzīvotājus vides aizsardzībā ārpus aizsargājamām dabas teritorijām; ● aktualizēt vides un dabas integrāciju tautsaimniecības nozarēs, teritoriju attīstības plānošanā, lauksaimniecībā; ● paaugstināt katra indivīda personīgo atbildības izjūtu par dabas vērtībām savā apkārtnē; ● stāstot par dabas vērtībām, celt sabiedrības pašapziņu un rosināt novērtēt vidi, kurā dzīvojam; ● rosināt sabiedrību uztvert vides jautājumus pozitīvāk un aktīvāk iesaistīties vides problēmu risināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Projekta realizācijas uzsākšana; 2. Informācija apkopošana, tikšanas ar raidījumos iesaistītajām pusēm; 3. Automašīnas noma, lai nokļutu uz raidījumu ieraksta un filmēšanas vietām; 4. Raidījumu ierakstīšana un filmēšana; 5. Raidījumu apstrāde un montāža; 6. Raidījuma ievietošana interneta platformās un pašreklāma soc mēdijos; 7. Projekta uzskaites un grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana; 8. Projekta noslēguma atskaišu sagatavošana

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti: 1. apmeklētas vismaz 10 Natura2000 teritorijas Zemgalē un Pierīgā un vismaz 1 ģeovieta (Gada ģeovieta 2018) 2. Izveidoti un pārraidīti 10 raidījumi „Radio1” ēterā , ar vienu atkārtojumu 3. Izveidoti 10 video raidījumi publicēšanai Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv un citur internetā, YOUTUBE, kā arī FACEBOOK, kas apskatāma arī pēc projekta noslēguma 4. Saņemtas ziņas par atrastām apslēptajām mantām (iepriekšējā raidījumu ciklā atsaucās 4 atradēji, kopumā plānots paslēpt 10 aplēptās mantas).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Radio 1
Jēkabpils, Brīvības iela 116, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 9 537.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 787.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.