Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem, kukaiņiem

Reģ Nr. 1-08/231/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izdot grāmatu “Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem un kukaiņiem” un to padarīt pieejamu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kā arī sarīkot prezentācijas pasākumus padziļinātākai grāmatas satura uztverei.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1) Sagatavot un izdot grāmatu “Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem un kukaiņiem” (ap 120 lpp.) ar praktisku nozares speciālistu sagatavotu informāciju par savvaļas dzīvniekiem lauku sētā vai pagalmā. Uzskatāmībai tā būs labi ilustrēta ar fotoattēliem un ietvers kvalitatīvas konstrukciju skices ērtai lietošanai. 2) Izplatīt publikāciju visās Latvijas skolās, visās bibliotēkās un nozīmīgākajos vides centros, dabas aizsardzības organizācijām. 3) Grāmatas elektronisko versiju publicēt internetā. 4) Dot iespēju grāmatu iegādāties ikvienam interesentam (iegūtie līdzekļi tiks izmantoti līdzfinansējuma nodrošināšanai). 5) Sarīkot grāmatas prezentāciju ciklu, katrā reizē izstāstot stāstu par kādu grāmatas nodaļu (kopā ap 60 pasākumos).

Projekta rezultāti

Izdot grāmatu “Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem un kukaiņiem” un to bez maksas izplatīt Latvijas skolās, bibliotēkās, vides centros un interneta vidē, dot iespēju grāmatu iegādāties interesentiem, kā arī sarīkot prezentācijas pasākumus par katru grāmatas nodaļu, lai veicinātu padziļinātu izpratni par grāmatā iekļautajām tēmām un dotu praktisku ieguldījumu dabas aizsardzībā ar mākslīgo mājvietu palīdzību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.