• Sākums >
  • Simts diži koki Latvijas simtgadei

Simts diži koki Latvijas simtgadei

Reģ Nr. 1-08/230/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir godināt dižkokus un/vai citus īpaši aizsargājamus kokus kā būtisku Latvijas dabas vērtību, izceļot to varenību un skaistumu un ar dažādu aktivitāšu palīdzību informēt plašāku sabiedrību par projekta partneru teritorijās esošajiem īpašajiem kokiem.

Projekta uzdevumi

Šī mērķa sasniegšanai tiks apzināti un izkopti simts dižkoki un/vai citi īpaši aizsargājami koki (turpmāk visi kopā – dižkoki) projekta partneru teritorijās, labiekārtota to apkārtne un īstenoti sabiedrības informētības paaugstināšanas pasākumi. Pareiza dižkoku izkopšana un to apkārtnes atbrīvošana no nevēlama apauguma ir būtiskas darbības šo koku mūža pagarināšanā. Tik pat nozīmīga ir sabiedrības informēšana par šādu koku esamību un to saglabāšanas nākamajām paaudzēm nozīmi, kā arī par koku kā dabai draudzīgu materiālu, ko izmanto ne tikai ikdienas lietošanas priekšmetu, bet arī mākslas objektu gatavošanai.

Projekta rezultāti

Sakopti 100 dižkoki Beverīnas, Smiltenes un Strenču novados, uzstādi 4 informatīvie stendi, nodrukāta karte, noorganizēts viens plenērs, 1 fotogrāfiju konkurss un izziņas pasākumi

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Beverīnas novada pašvaldība
Beverīnas nov., “Pagastmāja”, Mūrmuiža, LV-4224
Projekta kopējās izmaksas 44 450.02 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 005.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.