Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana

Reģ Nr. 1-08/22/2016

Projekta mērķis

Kvalitatīvi paaugstināt zivju resursu, tajā skaitā aizsargājamo zivju resursu kontroles pasākumus, datu ieguvi, apkopošanu par zivju resursu ieguves pārkāpumu izdarīšanas vietām, izmantojot attālinātas novērošanas un datu ieguves ierīces – eholotes ar radara funkciju. Apkopot, izanalizēt un izmantot iegūtos datus turpmākās zivju resursu kontroles uzlabošanai, resursu lietderīgai izmantošanai un metodiskajai vadībai.

Projekta uzdevumi

Iegādāties un uzstādīt nepieciešamo tehniku uz VVD piederošajām laivām. Uzsākt un veikt projekta ietvaros izvirzītā mērķu realizāciju.

Projekta rezultāti

Nodrošināt ilgtspējīgu godīgu zivju resursu ieguvi un taisnīgu zivju resursu ieguves tiesību realizāciju, izmantojot jaunākas tehnoloģijas, kas ļaut palielināt darba kapacitāti, veicināt tiesisku zveju un mazināt negodīgu konkurenci, saglabājot dabas resursus, zivju un citu ūdensdzīvnieku populāciju.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 17 104.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 104.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 104.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.