• Sākums >
  • Vides aizsardzības nometne “Mani darbi- mūsu nākotnei”

Vides aizsardzības nometne “Mani darbi- mūsu nākotnei”

Reģ Nr. 1-08/22/2015

Projekta mērķis

Veidot izpratni, ka vides aizsardzība nav tikai pieaugušo problēma, bet tā sākas katra mājā un katra darbos; ka vide nav tikai mūsu šodienas patēriņam, bet būs nepieciešama arī nākotnē dzīvojošiem; mainīt nometnes dalībnieku un sabiedrības ikdienas rīcību apkārtējās vides uztverē un dabas resursu izmantošanā, kā arī motivēt aktīvai dabas aizsardzībai.

Projekta uzdevumi

2. Uzdevumi: 2.1. Atraktīvi iepazīstināt bērnus ar vides daudzveidību, mudināt ieraudzīt un iepazīt apkārtnē dzīvojošos savvaļas dzīvniekus, kukaiņus un citas dzīvas radības, izprast viņu lomu vidē, 2.2. Kopīgi konstatēt kādas izmaiņas ekosistēmās (meži, pļavas, ūdeņi) ir cilvēka radītas un kā tas ietekmē dzīvo radību pastāvēšanu uz zemes šodien un nākotnē, 2.3. Iepazīstināt bērnus ar sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes nepieciešamību, 2.4. Iemācīt bērnam saskatīt dabas aizsardzības iespēju viņa ģimenē un ikdienā, 2.5. Rast atbildi uz jautājumu- ko es varu izdarīt dabas un vides labā, vienlaicīgi tai nekaitējot, 2.6. Motivēt nometnes dalībniekus, viņu ģimenes locekļus un draugus individuālai rīcībai un līdzatbildībai vides aizsardzībā

Projekta rezultāti

1. 7 dienu nometne 24 bērniem vecumā no 10-12 gadiem, 2. Nometnes dalībnieku aizpildītas (zīmētas, rakstītas, aplicētas un.t.t.) nometnes dienasgrāmatas svarīgākā konstatēšanai un savu atziņu fiksēšanai. 3. Nometnes dalībnieku zīmējumu un/vai instalāciju izstāde par nometnē iegūto.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 28.08.2015
Īstenotājs atspulgs l
Tumes pag., Tukuma nov., "Sveikuļi", LV-3139
Projekta kopējās izmaksas 5 853.11 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 172.11 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 172.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.