• Sākums >
  • Zaļās Atmodas muzejs „Pirmais stāvs” Jūrmalā un ceļojošā izstāde „Vides aizsardzības klubam -30

Zaļās Atmodas muzejs „Pirmais stāvs” Jūrmalā un ceļojošā izstāde „Vides aizsardzības klubam -30

Reģ Nr. 1-08/222/2016

Projekta mērķis

1. Izveidot Zaļās atmodas muzeju “Pirmais stāvs” (turpmāk tekstā muzejs) un ceļojošo izstādi “Vides aizsardzības klubam - 30”, kas informēs sabiedrību par notikumiem, kas veicināja Latvijas neatkarības atjaunošanu. Muzeja ekspozīcija, krājums un ar muzeju saistītie pasākumi (izstādes, semināri, diskusiju cikli par vides aizsardzību, radošie vakari) atspoguļos dabas vērtību pamatnozīmi Latvijas valstiskuma atjaunošanā.

Projekta uzdevumi

Izveidot ceļojošo izstādi “Vides aizsardzības klubam - 30”, kas vispirms tiks izvietota Latvijas Kara muzejā (Smilšu iela 20, Rīgā), tad tiks pārvietota uz Ogres novada kultūras centru, un Jūrmalu (Pils iela 1), kur tā kļūs par daļu no muzeja pastāvīgās ekspozīcijas. Izstādes laikā iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar Vides aizsardzības kluba neformālajiem pirmsākumiem un darbību 30 gadu garumā, kā arī VAK iniciētajām darbībām (vides akcija par Daugavas loku saglabāšanu (1986), vides akcija pret metro celtniecību Rīgā (1988), VAK līdzdalība Ķemeru Nacionālā parka izveidošanā, Baltijas jūras aizsardzībā (pirmā akcija “Lūgšana pie jūras” 1988.gadā, kurā piedalījās ap 300 000 dalībnieku, neskaitot Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājus), VAK dalība Vides aizsardzības komitejas izveidē, kas ir Vides aizsardzības ministrijas priekštece, VAK loma bioloģiskās lauksaimniecības veicināšanā Latvijā u.c. Latvijas Kara muzejs (Smilšu ielā 20, Rīgā) ir jau esošs VAK sadarbības partneris, jo jau līdz šī projekta iesniegšanai, VAK ar Latvijas Kara muzeju ir noslēdzis vienošanos par to, ka muzeja telpās 2017.gada 24.februārī tiks atklāta ceļojošā informatīvā izstāde „Vides aizsardzības klubam – 30” ar mērķi parādīt zaļo organizāciju un vides aizsardzības lomu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā. Latvijas Kara muzejā ceļojošā izstāde atradīsies no 2017.gada 24.februāra līdz 2017.gada 24.maijam. Ogres novada kultūras centrs (Brīvības iela 15, Ogrē) ir jau esošs VAK sadarbības partneris, ar ko jau līdz šī projekta iesniegšanai noslēgta vienošanās par bezatlīdzības telpu nodošanu izstādes izvietošanai. Ogre izstādes izvietošanai izvēlēta, jo VAK pirmsākumos - pirms 30 gadiem Ogrē bija viena no aktīvākajām VAK reģionālajām nodaļām, kas iestājās par vides aizsardzības jautājumiem Latvijas neatkarības atjaunošanas kontekstā. Ogres novada kultūras centrā ceļojošā izstāde atradīsies no 2017.gada 26.maija līdz 2017.gada 24.jūlijam. Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir jau esošs VAK sadarbības partneris. Partnerība ar Jūrmalas pašvaldību uzsākta jau 2016.gada 19.maijā, kad Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu par pašvaldības īpašuma, kas atrodas Jūrmalā, Pils ielā 1 nodošanu VAK bezatlīdzības lietošanā ar mērķi izveidot Zaļās atmodas muzeju „Pirmais stāvs”. Noslēgtais līgums apliecina partnerību līdz 2021.gada 5.jūlijam. Vienlaicīgi šajās telpās tiks izveidots Vides izglītības un kultūras centrs, kura saturs tiks veidots sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību un tās mērķiem vides aizsardzības, vides informācijas un vides izglītības jomā. Šī projekta ietvaros partnerība starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un VAK tiks realizēta uz noslēgtās vienošanās pamata, kas paredz ceļojošās izstādes „Vides aizsardzības klubam -30” izvietošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības telpās no 2017.gada 15.augusta līdz 2016.gada 28.septembrim.

Projekta rezultāti

Zaļās atmodas muzeja „Pirmais stāvs” izveidošana Jūrmalā, Pils iela 1 un ceļojošās materiālās bāzes izveide

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Vides aizsardzības klubs
Rīga, Raiņa bulvāris 21-5, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 49 877.64 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 889.87 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 398.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.