Dabas koncertzāle 2018

Reģ Nr. 1-08/221/2016

Projekta mērķis

“Dabas koncertzāle 2018” projekta mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, cildinot Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību multimediālās performancēs Latvijas piecos reģionos, t.sk.: • atklāt un aktualizēt Latvijas dabas vērtības, piešķirot reģioniem savu “dabas zīmolu” (pēc Dabas koncertzāles 2016. gada pasākuma Lūznavā, Lūznavas novads ir definējis sikspārni kā asavu atpazīstamības zīmi). • izcelt un godināt nozīmīgus dabas pētniekus un nozīmīgas dabas vietas, kuriem līdz šim netika pievērsta uzmanība; • veicināt Latvijas valsts dabas vērtību saglabāšanu nākamajos 100 (simts) gados; • ar mūziķu, zinātnieku, literātu, gaismu un video mākslinieku palīdzību, veidot un publiskot darbus, kas, stāstot Latvijas stāstu, sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas dabas vērtību saglabāšanā; • organizēt praktiski informatīvos un apmācību pasākumus piecos reģionos, kas veicina jaunās paaudzes tūlītēju vai potenciālu vides apziņas veidošanu par Latvijas dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, t.sk. apmācību grāmatu izdošanu, kurā apkopota Dabas koncertzāles 11 gadu zinātnisko darbnīcu darbība un kas ir efektīvs rīks vides skolotājiem un izglītotājiem, dabas vērotājiem un sabiedrībai kopumā, lai veicinātu Latvijas dabas vērtību saglabāšanu. • turpināt vairot Latvijas atpazīstamību kā “dabas zemi” starptautiskā mērogā, daloties pieredzē un vairojot zināšanas par inovatīvām dabas aizsardzības un sabiedrības izglītošanas metodēm, t.sk. dalība Eiropas līmeņa dabas vērotāju un izglītotāju konferencē 2017. gada oktobrī.

Projekta uzdevumi

• kopā ar projekta partneriem, izstrādāt pasākumu zinātnisko koncepciju un nodrošinājumu; • sadarbojoties ar mūziķiem, izstrādāt muzikālo koncepciju un radīt oriģinālkompozīcijas par gada simboliem; • izstrādāt pasākumu scenogrāfisko koncepciju un risinājumus; • izstrādāt režiju, 2D un 3D koncepcijas; • visa gada garumā veikt sabiedrības informēšanas pasākumus, aktualizējot Latvijas simtgades un dabas vērtību nozīmīgumu; • 2017. gada vasarā organizēt “Dabas koncertzāle 2018” ieskandināšanas pasākumus (zinātniskās darbnīcas, sarunas ar māksliniekiem, video projekcijas, īstermiņa nometnes) izvēlētos reģionos, paplašinot sabiedrības zināšanas par Latvijas dabas vērtībām un dabas aizsardzības pasākumiem; • apkopot Dabas koncertzāles zinātnisko darbnīcu materiālus vienotā grāmatā: veidi, kā praktiskie iepazīstināt sabiedrību (skolēnus, ģimenes, pieaugušos) par Latvijas dabas vērtībām un to iepazīšanas veidiem. Jāpiebilst, ka iepriekšējo gadu Dabas koncertzāles zinātnisko darbnīcu tehniskie materiāli un stendi ir pieejami izmantošanas skolās un pulciņos bez maksas, tādēļ grāmata būtu kā vērtīgs papildinājums skolotājiem un izglītotajiem.

Projekta rezultāti

- veicināta reģionālā attīstība, sniedzot reģionos augstas kvalitātes pasākumus, kā arī pieaicināt citu reģionu iedzīvotājus apmeklēt šo vietu; - uzlabotas sabiedrības zināšanas par dabas aizsardzību un iesaistīšanos dabas aizsardzībā; - veicināta izglītojošā sabiedrības izaugsme, kā arī radīta pieeja integrētai izglītībai caur darbnīcām; - veicināta bērnu un jauniešu interese par vides zinātni; - veicināta kultūras izaugsme, katru gadu veidojot oriģinālskaņdarbus, dzeju/prozu, video materiālus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.