Infografiku izstrāde un sabiedrības informēšana par Valsts vides dienesta darbu

Reģ Nr. 1-08/21/2016

Projekta mērķis

Mūsdienīga sabiedrības informēšana par Valsts vides dienesta (VVD) veikto valsts vides, radiācijas un kodoldrošības kontroli, vides monitoringu un ikdienas darbu, veicinot pozitīvu VVD tēla veidošanu sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

Lai sabiedrībai sniegtu aktuālo informāciju par vides valsts, radiācijas un kodoldrošības kontroli, vides monitoringu un veicinātu VVD kā kompetentās iestādes pozitīvo tēlu sabiedrībā, projekta ietvaros jāveic sekojoši uzdevumi un aktivitātes: 4.3.1. jāizveido 12 digitālas infografikas, kurās apkopota informācija par VVD vides valsts, radiācijas, kodoldrošības kontroli un vides monitoringu; 4.3.2. jāizveido jauns VVD komunikācijas kanāls kādā no bezmaksas vizuālo prezentāciju dalīšanās vietnēm (piemēram, SlideShare); 4.3.3. VVD, VARAM komunikācijas kanālos un medijos jāpublicē 12 infografikas par VVD īstenoto vides valsts, radiācijas, kodoldrošības kontroli un vides monitoringu; 4.3.4. jāizveido viens digitāls buklets, kurā apkoptas visas infografikas un jāievieto tas jaunajā VVD komunikācijas kanālā, VVD, VARAM tīmekļa vietnē un Twitter kontā; 4.3.5. VVD, VARAM komunikācijas kanālos jāpublicē digitālais infografiku buklets par VVD īstenoto vides valsts, radiācijas, kodoldrošības kontroli un vides monitoringu; 4.3.6. jāveic sabiedrisko attiecību aktivitātes vides valsts, radiācijas, kodoldrošības kontroles un vides monitoringu tēmās – 12 infografiku saturam atbilstīgas preses relīzes, kas izplatītas VVD, VARAM komunikācijas kanālos un masu saziņas līdzekļos (ziņu aģentūras, drukātā prese, televīzija, elektroniskie mediji u.c) kopā ar infografikām; 4.3.7. katras infografikas izplatībai medijos, VVD un VARAM komunikācijas kanālos jāveic mediju monitorings, fiksējot infografiku pārpublicēšanu pa mediju veidiem (ziņu aģentūras, drukātā prese, televīzija, elektroniskie mediji u.c.); 4.3.8. jāveic VVD Twitter konta informācijas lietojamības un sekotāju skaita statistikas izmaiņu analīze saistībā infografiku ievietošanu VVD profilā; 4.3.9. jāapkopo jaunā VVD komunikācijas kanāla lietotāju aktivitāte un attieksme pret publicēto informāciju (lietotāju skaits, dalīšanās ar informāciju, komentāri u.c.);

Projekta rezultāti

Projekta mērķa sasniegšanai un ilgtspējības veicināšanai jāsasniedz sekojoši rezultāti: 4.4.1. par VVD darbu, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pirms projekta ieviešanas (5 mēneši), pieaugs sniegtās informācijas apjoms, parādīsies komunikācijas formu dažādība – VVD komunikācijas aktivitātes kļūs interaktīvākas, lietotājiem vieglāk uztveramas un viegli pielietojamas tālai vides informācijas apstrādei; 4.4.2. pieaugs un vairosies VVD komunikācijas kanālu popularitāte, lietotāju skaits, aktivitāte un sabiedrības pozitīvās atsauksmes par informācijas pasniegšanas veidu, salīdzinoši ar tādu pašu laika periodu pirms projekta ieviešanas; 4.4.3. pieaugs un vairosies sadarbība ar medijiem infografiku saturošās informācijas pārpublicēšanā un izplatīšanā sabiedrībai, salīdzinoši ar 2016. gada pirmajiem pieciem mēnešiem; 4.4.4. VVD uzsāks saziņu ar iedzīvotājiem vēl vienā digitālā komunikācijas platformā – prezentāciju dalīšanās vietnē, kurā būs iespējams ievietot arī citus ar VVD darbību saistītus un plašākai auditorijai domātus digitālos informatīvos materiālus – prezentācijas, attēlus u.c.; 4.4.5. tiks stiprināta VVD kapacitāte sabiedrības vides informācijas pasniegšanā; 4.4.6. tiks izveidota un pilnveidota sabiedrības vajadzībām pakārtota interaktīva informācija vides monitoringa, operatoru kontroles u.c. VVD funkciju jomās; 4.4.7. tiks stiprināts VVD publiskais tēls sabiedrībā un pieaugs iedzīvotāju informētība par VVD veikto vides monitoringu, uzņēmumu kontroli, nodrošinot mūsdienīgu digitālu komunikāciju masu saziņas līdzekļos un VVD komunikācijas kanālos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.