• Sākums >
  • BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNE „ASARĪTIS”

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNE „ASARĪTIS”

Reģ Nr. 1-08/21/2015

Projekta mērķis

. Izglītot nometnes dalībniekus vides aizsardzības jautājumos, galveno vērību pievēršot zivju resursu aizsardzībai un ūdens kvalitātes monitoringam Latvijas ūdenstilpnēs un upēs.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt nometnes dalībnieku izpratni par nepieciešamību aizsargāt zivju resursus no pārmērīgas un pretlikumīgas to lietošanas; 2. Nodrošināt nometnes dalībnieku izpratni par nepieciešamību veikt regulāru Mālpils novada un Latvijas ūdenstilpņu un upju ūdeņu kvalitātes monitoringu; 3. Nostiprināt nometnes dalībnieku zināšanas par viņu veicamajām darbībām gadījumos, kad ir konstatēti pārkāpumi Zvejniecības likumā un Makšķerēšanas noteikumos, kad konstatēts ūdens piesārņojums; 4. Attīstīt nometnes dalībnieku zināšanas un pilnveidot iemaņas dažādos makšķerēšanas sporta veidos.

Projekta rezultāti

1. Nometnes dalībnieki uzzinās par iespējamajiem dabas aizsardzības pārkāpumu veidiem, iemācīsies tos atpazīt dabā; 2. Nometnes dalībnieki iegūs pamatzināšanas par Zvejniecības likumā un MK noteikumos Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” noteiktajām likumdošanas normām; 3. Nometnes dalībnieki iegūs praktiskas zināšanas kā upēs ierīkot zivju paslēptuves un nārsta vietas; 4. Nometnes dalībnieki paši sāks pildīt augstākstāvošo likumdošanas aktu normatīvus, stāstīs par tiem vienaudžiem, aizrādīs, ja kāds šos normatīvus pārkāps; 5. Katrs nometnes dalībnieks iegūs zināšanas, kā viņam rīkoties tai vai citā gadījumā, kad viņš konstatējis kādu zivju resursu izmantošanas pārkāpumu vai ūdens kvalitātes neatbilstību normām; 6. Nometnes dalībnieki iegūs zināšanas par zivju sugām, to makšķerēšanas veidiem un paņēmieniem; 7. Nometnes dalībnieki iemācīsies savas makšķeres aprīkot paši. 8. Nometnes dalībnieki pilnveidos savas iemaņas pludiņ makšķerēšanas sporta veidā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Mālpils zivīm
Mālpils, Mālpils novads, Nākotnes iela 1, LV-2152
Projekta kopējās izmaksas 5 960.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 842.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 750.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.