• Sākums >
  • Ceļojošā izstāde “Latvijas dabas bagātības”

Ceļojošā izstāde “Latvijas dabas bagātības”

Reģ Nr. 1-08/219/2016

Projekta mērķis

Izstādē “Latvijas dabas bagātības” paredzēts popularizēt Latvijas dabas vērtības, kas ir nozīmīgas Eiropas mērogā, un tās daudzveidību dažādos aspektos: 1) Latvijai raksturīgus, citviet Eiropā maz pārstāvētus biotopus; 2) retu un apdraudētu sugu izplatību, ekoloģiju un apstākļus, kas nodrošina to pastāvēšanu; 3) vērtības Latvijas zemes dzīlēs – ģeoloģisko un paleontoloģisko mantojumu.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: Pasākuma uzdevumi ir iepazīstināt apmeklētājus ar bioloģisko daudzveidību Latvijā, īpaši izceļot tās vērtības, kam ir nozīme ne vien Latvijas, bet arī reģionālā kontekstā, piemēram, piekrastes biotopi, kāpas, mitrāji, faktorus, kas ļāvuši saglabāties retām un apdraudētām augu, bezmugurkaulnieku, putnu un zīdītāju sugām, tādējādi veidojot sabiedrībā izpratni par likumsakarībām dabā, nepieciešamību saglabāt, uzturēt un respektēt priekšnosacījumus šādu Latvijas dabas vērtību saglabāšanai nākotnē. Paralēli paredzēts sniegt ieskatu Latvijas dabā ar retrospektīvu ģeoloģiskajā vēsturē – rosinot apzināties ģeoloģiskā un paleontoloģiskā mantojuma zinātnisko nozīmi, kur Zemes vēstures un organismu evolūcijas epizožu izzināšanā arī materiālam no Latvijas ir būtiska loma kā Latvijas ģeoloģiskās vēstures, tā arī globālā mērogā. Kopumā sasniedzams, ka šīs aktivitātes veicinātu sabiedrības, it īpaši jauniešu, kas ir Latvijas Dabas muzeja pamatauditorija, interesi par dabaszinātnēm visdažādākajās to jomās, tostarp standarta pētījumu metožu un moderno tehnoloģiju pielietojumu pētniecībā.

Projekta rezultāti

Noorganizēta izstāde " Latvijas dabas bagātības"

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 40 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 600.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.