Klausies Gauju!

Reģ Nr. 1-08/217/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Latvijas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības – Gaujas upes un tās krastu teritoriju dabas un kultūrvēstures godināšana, veicinot kvalitatīvas vides apziņu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un pārmantojamību.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot atraktīvas, mākslinieciski augstvērtīgas, vides kvalitāti akcentējošas Gaujas klausīšanās vietas kā alternatīvu patēriņa tūrisma produktiem. Vietu modelēšana, labiekārtošana, vides objekta uzstādīšana. 2. Izveidot “Gaujas skaņu celiņu” – audiālu produktu, kas pieejams ikvienam interesentam interneta resursos un sadarbības partneru pašvaldībās izglītības, kultūras un vides institūcijās CD formātā. 3. Realizēt akustiskus koncertus sadarbības partneru teritorijās 2017.gada 9.jūnijā, 14.jūlijā, 11.augustā saulrietā vienlaicīgi visās Gaujas klausīšanās vietās. 4. Veidot informatīvu kampaņu par Gaujas dabas vērtību saglabāšanas un akustikās kultūras vēsturi, Gauja vārda nozīmi Latvijas un Gaujas krastu teritoriju iedzīvotāju novadapzinātības kontekstā.

Projekta rezultāti

Izveidoti vides objekti, izdots audiovizuāls produkts "Gaujas skaņu celiņš" noorganizēti akustiski koncerti un izveidota informatīvā kampaņa " Klausies Gauju!"

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.09.2017
Īstenotājs Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Līgatne, Spriņģu iela 4, LV-4110
Projekta kopējās izmaksas 73 724.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 66 352.41 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.