• Sākums >
  • Kurzemes hercogistes laikmeta restaurācija Zemgales kultūrvēsturiskās vides un dabas saglabāšanas kontekstā.

Kurzemes hercogistes laikmeta restaurācija Zemgales kultūrvēsturiskās vides un dabas saglabāšanas kontekstā.

Reģ Nr. 1-08/216/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: īstenot aktivitātes, kas veicinās dabas un vides vērtību saglabāšanu šodien un nākamajiem 100 (simts) gadiem. Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību, veicinot sabiedrības atbildību pret dabu. Projekta īstermiņa mērķis: īstenot aktivitātes, kas uzlabos Latvijas dabas un vides vērtības, stiprinot Latvijas sabiedrības piederības sajūtu pret savu zemi. Projekta ilgtermiņa mērķis: radīt labiekārtotu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli un kultūrvēsturisko dabas teritoriju. Cildināt dabas un vides daudzveidību, veicinot sabiedrības atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1. Īstenot vides labiekārtošanas aktivitātes valsts nozīmes arhitektūras piemineklī - Dobeles Livonijas ordeņa pils dārzā, Brīvības ielā 2c, Dobele, Dobeles novads. Uzdevuma sasniegšanai izstrādāt Paskaidrojuma rakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 1. pielikumam. Veikt būvniecības iepirkumu kultūrvēsturiskā objekta labiekārtošanas darbiem. Labiekārtošanas darbos paredzēt jaunu gājēju ietvju izbūvi ar atpūtas soliem, izveidot skatu un atpūtas platformu vietas, paredzēt ārstniecības augu puķu dobes ar informatīviem stendiem, izveidot skaistumkoku un krūmu stādījumus. 2. Īstenot divas vides aktivitātes Elejas tējas namiņā un Elejas Muižas parkā, Elejas pagasts, Jelgavas novads. Pirmā aktivitāte uzdevuma sasniegšanai - noorganizēt informatīvi izglītojošu pasākumu “Dabas skaistums un tās daudzveidība” Elejas tējas namiņā. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt Elizabetes Magdalēnas veiktos ieguldījumus ārstniecības augu pasaulē un izzināt mētru īpašības un tās pareizu lietošanu uzturā. Otrā aktivitāte uzdevuma sasniegšanai – noorganizēt radošās darbnīcas un izzinošu dabas koncertu “Putni”. Sadarbībā ar Latvijas ornitoloģijas biedrību tiks noorganizētas radošās darbnīcas un spēles visiem interesentiem un noslēgumā paredzēts koncerts. 3. Izstrādāt kultūrvēsturiskā mantojuma dabas tūrisma maršrutu “Pa dabas takām ar Elizabeti Magdalēnu” (no Dobeles caur Jelgavu līdz Jaunjelgavas novadam). Uzdevuma sasniegšanai noorganizēt radošo darbnīcu tūrisma speciālistiem, mūžizglītības speciālistiem un citiem interesantiem. Izstrādāto bukletu izgatavot un nodrošināt tā popularizēšanu. 4. Nodrošināt projekta publicitāti visos projekta uzdevuma posmos.

Projekta rezultāti

Izstrādāti kultūrvēsturiskā mantojuma dabas tūrisma maršruti, iepazīstinot sabiedrību ar Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.09.2017
Īstenotājs Dobeles novada pašvaldība
Dobele, Dobeles nov., Brīvības iela 17, LV-3701
Projekta kopējās izmaksas 51 983.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 784.88 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.