Grāmatas izdošana par Latvijas dabas pētnieku likteņiem

Reģ Nr. 1-08/215/2016

Projekta mērķis

1. Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par vēsturiskām personībām, Latvijas dabas un vides aizsardzības pamatlicējiem, aptverot laika posmu no 19. gs. sākuma līdz mūsdienām. 2. Nodrošināt projektam plašu publicitāti, projekta aktivitātēs tieši iesaistīt mūsdienu dabas pētniekus un sabiedrību. 3. Radīt paliekošas vērtības un simbolus, cildināt Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību. 4. Veicināt sabiedrībā ilgtermiņa atbildību pret vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot un izdot grāmatu par Latvijas dabas pētnieku likteņiem un Latvijas dabas rezervātu un aizsargājamo teritoriju aprakstiem, fotoattēliem. 2. Noorganizēt kukaiņu fotogrāfiju konkursu un ceļojošu izstādi, lai arī nākotnē stiprinātu dabas pētnieku iniciatīvas, šādā veidā tieši iesaistot dabas pētniekus projekta aktivitātēs, kā arī nodrošinot grāmatai publicitāti. 3. Radīt paliekošas vērtības, godinot Latvijas simtgadi, grāmatā un izstādē tiks cildināts Latvijas dabas skaistums un tās unikalitāte, daudzveidība, cilvēku vēsturiskais un mūsdienu ieguldījums dabas vērtību saglabāšanā

Projekta rezultāti

Sagatavota un izdota grāmata par Latvijas dabas pētnieku likteņiem to darba rezultātu ietekmi uz mūsdienu Latvijas dabas vērtībām, kā arī nodrošināta grāmatas publicitāte

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Vides Vārds
Rīga, Kalnciema iela 28, LV-1046
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.