• Sākums >
  • Iestādes veiktspējas stiprināšana atbilstoši novitātēm

Iestādes veiktspējas stiprināšana atbilstoši novitātēm

Reģ Nr. 1-08/20/2019

Projekta mērķis

Biroja personāla kvalifikācijas un kompetences celšana, stiprinot Biroja veiktspēju un rīcībspēju trokšņa ietekmes aprēķinu, stacionāro emisijas limitu projektu un smaku emisijas limitu projektu izvērtēšanas jomās atbilstoši novitātēm piesārņojuma novērtēšanas jomā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir saistīti ar Biroja darbinieku kvalitatīvu un profesionālu apmācību par jomā piemērojamām un aktualizētajām vides prasībām un piesārņojuma izkliedes modelēšanas praktiskajiem aspektiem, kā arī paliekošu teorētiskās un praktiskās informācijas materiālu sagatavošanu: 1) apmācību uzdevums ir, pirmkārt, nodrošināt Biroja darbiniekiem teorētiskās apmācības par attiecīgo ietekmju novērtēšanai noteiktajām aktuālajām prasībām, piemērojamām metodēm un datorprogrammām, otrkārt, nodrošināt praktiskas apmācības, lai Biroja darbinieki spētu interpretēt un analizēt dažādu pielietoto datorprogrammu ievaddatu atskaites. 2) Informācijas materiālu sagatavošanas uzdevums ir, pirmkārt, nodrošināt, ka apgūtā teorētiskā un praktiskā informācija ir turpmāk efektīvi un ērti izmantojama arī Biroja jauno darbinieku ievadīšanai darbā (institucionālā atmiņa, ņemot vērā augsto kadru mainību), otrkārt, veicināt vienotu izpratni arī ar paredzēto darbību ierosinātājiem un piesārņojošo darbību veicējiem par jomā piemērojamām vides prasībām un to izpildes nosacījumiem (materiālu publiskošana Biroja tīmekļvietnē).

Projekta rezultāti

1) Noorganizētas īsas un koncentrētas teorētiskās apmācības (15 stundas) par novitātēm trokšņa, smaku un gaisa piesārņojošo vielu emisiju piesārņojuma un tā radīto ietekmju novērtēšanā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; 2) īstenota īsa un koncentrēta apmācība par dažādu datorprogrammu (OPSIS EnviMan; AEROMOD; ADMS; IMMI; SoundPlan) ģenerētajām ievaddatu atskaitēm un to interpretēšanu un analīzi (3 – 4 stundas par katru no datorprogrammām). 3) Izstrādāti informatīvie materiāli, kas prezentē jomā piemērojamās prasības, tie publicēti Biroja tīmekļvietnē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 09.12.2019
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 3 524.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 524.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 524.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.