Endzeles parka stāsts

Reģ Nr. 1-08/209/2017

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir, atjaunot Endzeles muižas parku un dendroloģisko stādījumu, lai stiprinātu sabiedrības valsts gribas, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinātu ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu. Projekta specifiskais mērķis: Izveidojot vides izglītības infrastruktūras Endzeles muižas parka un dendroloģisko stādījumu objektu un iekļaut to tūrisma piedāvājumā, veicināt vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvija Republikas pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, kas balstīta uz vides resursiem.

Projekta uzdevumi

1) Veikt Endzeles muižas parka un dendroloģisko stādījumu stāvokļa novērtējums, koku kopšanas darbu plāna sagatavošanu, koku kopšanu, teritorijas bioloģiskās daudzveidības apsaimniekošanu, lai nodrošinātu esošo dabas resursu ilgtspēju un tādu paliekošu vērtību radīšana, kas, stāstot Latvijas stāstu, sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas dabas vērtību saglabāšanā 2) Sagatavot izzinošo informatīvo materiālu, un izvietot to parka teritorijā par esošajām koku kolekcijām; komposta vietas izgatavošana un informācijas uzstādīšana (parka un dendroloģiskā stādījuma videi draudzīgas un ilglaicīgas darbības nodrošināšanai); sēta zālāja objekta 4x4m izveidošana, kas tiks nodalīts ar pļautu celiņu un pretstatīts dabisko pļavu bioloģiskajai daudzveidībai, vieta, kur matemātiski saskaitīt augu dažādību vai arī secināt augu vienveidību. Darbību mērķis nodrošināt esošo dabas resursu ilgtspēju un tādā veidā veicināt Latvijas valsts dabas un vides vērtību saglabāšana nākamajos 100 gados. 3) Veikt degradēto teritoriju sakopšanu. 4) Jauno stādījumu papildināšana un iedzīvotāju iesaistīšana stādīšanas pasākumos, lai stiprinātu piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinātu ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu, lai aktualizētu M.Kalniņa nopelnus muižas parka uzturēšanā un jaunāka laika stādījumu radīšanā. 5) Popularizēt Endzeles muižas parka un dendroloģisko stādījumu projekta ieviešanu, izvietojot informāciju plašsaziņas līdzekļos (skatīt publicitātes pasākumi), lai nodrošinātu esošo dabas resursu ilgtspēju un tādā veidā veicinātu Latvijas valsts dabas un vides vērtību saglabāšana nākamajos 100 gados.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Rūjienas novada pašvaldība
Rūjiena, Rūjienas nov., Raiņa iela 3, LV-4234
Projekta kopējās izmaksas 42 732.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 049.53 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.