Putnu dziesma mani Latvijai

Reģ Nr. 1-08/209/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir cildināt Latvijas dabas vērtības, attīstot un pilnveidojot trīs muižu parku teritorijas – Stāmerienas muižas parku, Cesvaines pils muižas parku un Alūksnes muižas parku, izveidot produktus un simbolus, kas balstīti uz dabas izziņu un nozīmīgi papildinās esošās dabas parku vērtības, tādejādi stiprinot Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.

Projekta uzdevumi

atjaunot gan vēsturiski zudušus elementus – tiltiņus, taciņas, pieeju pie ūdenstilpēm, putnu paviljonu, gan iekļauj jaunus elementus – informācijas stendus, putnu ligzdas, atpūtas vietas, interaktīvas joslas ar putnu tēmu. Projektā paredzēts iekļaut arī jaunrades darbus – putna ligzda parka teritorijā ar iespēju vērot dabu kā putnam no augšas dod iespēju cilvēkam saplūst ar dabu un izbaudīt vienlaicīgi tās diženumu un pieticību.

Projekta rezultāti

Īstenojot projektu tiks no jauna radīts paliekošs simbols, vērtība – putnu paviljons Alūksnes muižas parkā. Tas harmoniski iekļausies visā parka teritorijā un paspilgtinās tur esošās dabas vērtības, dos iespēju cilvēkiem pulcēties vēsturiski atjaunotā vietā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Gulbenes novada dome
Gulbene, Ābeļu iela 2, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 77 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 69 750.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.