Ekspedīcijas pilsētā

Reģ Nr. 1-08/208/2014

Projekta mērķis

Veicināt bērnu, viņu vecāku, līdzcilvēku un sabiedrības kopumā izpratni par vidi un pārmaiņām pilsētvidē un resursu patēriņu, to kopsakarībām, problēmām, risinājumiem un caur praktiskām aktivitātēm un piemēriem iedrošināt un motivēt aktīvi līdzdarboties vides kvalitātes saglabāšanā, par to stāstīt plašākai auditorijai un būt darītājiem.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1) Organizēt un īstenot divu nedēļu (10 dienu) dienas nometnes programmu Rīgā, dodot iespēju 80 bērniem no Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona piedalīties izglītojošās, radošās, praktiskās nodarbībās un aktivitātēs par pilsētvidi, vidi un dabu, tajā notiekošajiem procesiem. 2) Ar dažādu tematisko aktivitāšu palīdzību iesaistīt bērnu vecākus, līdzcilvēkus un sabiedrību kopumā, panākot, ka vides jautājumi un tās saglabāšana ir ģimenes un kopienas aktivitātes ir to ikdienas dienaskārtībā un kļūst par paradumu ar ilgtermiņa ietekmi. 3) Nometnes organizēšanas un īstenošanas procesā sadarboties ar citām vides un dabas aizsardzības organizācijām un valsts, pašvaldības institūcijām, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu lielāku publicitāti un izplatīšanu, kā arī sniedzot ieguldījumu nozares institūciju un organizāciju sadarbības tīklu stiprināšanā. 4) Nodrošināt projekta rezultātu publicitāti un izplatīšanu, kā arī izmantošanu turpmākās līdzīgās aktivitātēs. 5) Radīt virtuālajā vidē profilu, kas kalpotu kā video, bilžu, teksti vietni par pieredzēto nometnē. Dalībnieku eksperimenti ar virtuālās vides iespējām, popularizējot videi draudzīgās tēmas, izsakot viedokli u.t.t.

Projekta rezultāti

Nometnes laikā dalībnieki attīstīs dažādas kompetences. Piemēram, tiks attīstītas spriešanas spējas, radošums, gatavību uzņemties atbildību, nepalikt malā un sniegt pozitīvu ieguldījumu. Katru dienu dalībniekiem praktiski darbojoties būs iespēja apliecināt savu radošumu un atklāt sevī jauno. Brīvajā laikā ikvienam būs iespēja darboties dažādās radošās darbnīcās un piedalīties sporta spēlēs, kur būs iespēja arī no citām grupām iegūt daudz jaunu draugu un pilnveidot komunicēšanas prasmes. (šie ir neizmērāmi rezultāti, bet svarīgi cilvēkbērnu attīstībai). Nometnes laikā: 1) vismaz 80 bērni un 160 pieaugušie, kā arī 150 citi sabiedrības locekļi (bērnu draugi, vecvecāki, skolotāji, „homo ecos:” brīvprātīgie) ir ieguvuši labāku izpratni par vidi un pilsētvides pārmaiņām, to kopsakarībām, problēmām, un ir motivēti aktīvi līdzdarboties vides kvalitātes saglabāšanā; 2) nometnes ietvaros ir radīts virtuāls vienā no sociālajām platformām žurnāls, kur ir apkopotas bildes, ieraksti, video, ko dalībnieki ir izveidojuši nometnes laikā; 3) stiprināts sadarbības tīkls vismaz 4 vides un dabas aizsardzības organizāciju un institūciju starpā; 4) izstrādāta augstas kvalitātes nometnes programma un aktivitāšu plāni, kurus pēc tam iespējams izmantot citās nometnēs, aktivitātēs, pasākumos, tādējādi veicinot vides izglītību arī pēc šī projekta noslēguma. 5) izstrādāta augstas kvalitātes nometnes programma un aktivitāšu plāni, kurus pēc tam iespējams izmantot citās nometnēs, aktivitātēs, pasākumos, tādējādi veicinot vides izglītību arī pēc šī projekta noslēguma.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.10.2014
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 16 841.71 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 789.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.