• Sākums >
  • Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā

Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā

Reģ Nr. 1-08/207/2013

Projekta mērķis

Sagatavot priekšlikumus par kvalitātes kritērijiem kompostam/fermentācijas atliekām, lai tos varētu izmantot citur tautsaimniecībā (lauksaimniecībā, būvniecībā, mežsaimniecībā, ceļu būvē, u.c.) un to praktiskai piemērošanai.

Projekta uzdevumi

Uzdevums: 1) Sagatavot priekšlikumus Latvijā izmantojamiem kvalitātes kritērijiem bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam, lai to varētu izmantot tautsaimniecībā; 2) Sagatavot priekšlikumus Latvijā izmantojamus kvalitātes kritērijiem bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu fermentācijas atliekām, lai tās varētu izmantot tautsaimniecībā. Aktivitātes: 1) Apkopot informāciju par Eiropas Savienības un citu valstu normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam un fermentācijas atliekām, lai to varētu izmantot tautsaimniecībā; 2) Sagatavot priekšlikumus par Latvijā izmantojamiem kvalitātes kritērijiem bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam un fermentācijas atliekām, lai to varētu izmantot tautsaimniecībā; 3) Sagatavot priekšlikumus par kārtību, kādā tiktu pārbaudīta saražotā bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu komposta vai fermentācijas atlieku atbilstība noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, tajā skaitā, par paraugu ņemšanu, piemērojamām analīžu metodēm un kvalitātes kontroli. 4) Konsultēties ar atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionālajām asociācijām, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, kas veic pētījumus 1.punktā minētajās jomās, kā arī ar komersantiem, kuri nodarbojas ar bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu vai fermentāciju.

Projekta rezultāti

Paredzamais rezultāts: Priekšlikumi Latvijā izmantojamiem kvalitātes kritērijiem bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai to varētu izmantot tautsaimniecībā un minēto kritēriju praktiskai piemērošanai. Projekta publicitāte: Projekta izstrādes laikā projekta izstrādātājs Konsultēties ar atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionālajām asociācijām, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, kas veic pētījumus 1.punktā minētajās jomās, kā arī ar komersantiem, kuri nodarbojas ar bioloģisko un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu vai fermentāciju.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 01.07.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 5 691.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 691.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.