• Sākums >
  • Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem

Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem

Reģ Nr. 1-08/206/2013

Projekta mērķis

Novērtēt melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidus, lai varētu novērtēt ES direktīvās un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam noteikto mērķu izpildi, un sagatavot priekšlikumus melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzuma un veidu uzskaitei, lai varētu izdarīt nepieciešamos grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.

Projekta uzdevumi

Uzdevums: 1) Sagatavot novērtējumu par melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem. 2) Sagatavot priekšlikumus melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidu uzskaitei. Aktivitātes: 1) Sagatavot novērtējumu par melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un veidiem atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumiem Nr.861 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai”; 2) Sagatavot priekšlikumus melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidu uzskaitei, ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumiem Nr.861 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai” un Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” prasības; 3) Novērtējuma un priekšlikumu sagatavošanas laikā konsultēties ar atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionālajām asociācijām, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, metāllūžņu savākšanas vietu apsaimniekotājiem, videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem.

Projekta rezultāti

Paredzamais rezultāts: Sagatavots novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un veidiem un priekšlikumi melno un krāsaino metālu lūžņos esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidu uzskaitei. Projekta publicitāte: Projekta izstrādes laikā projekta izstrādātājs konsultēties ar atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionālajām asociācijām, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, metāllūžņu savākšanas vietu apsaimniekotājiem, videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 01.10.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 8 537.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 537.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.