• Sākums >
  • Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā

Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā

Reģ Nr. 1-08/204/2013

Projekta mērķis

Izgatavot informatīvi izglītojošu bukletu par Latvijā 2014.-2020.gadā īstenojamajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem (pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai), t.sk. mājsaimniecību līmenī īstenojamajiem pasākumiem, un par Latvijas nepieciešamo un iespējamo virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību.

Projekta uzdevumi

Ministrijai šobrīd nav neviens vispusīgs informatīvi izglītojošs aktuāls materiāls par klimata pārmaiņu samazināšanu Latvijā. Pēdējo informatīvi izglītojošo materiālu par klimata pārmaiņu samazināšanu ministrija izstrādāja vairāk nekā piecus gadus atpakaļ. Kopš tā laika principiāli mainījusies Latvijas situācija – līdz 2012.gadam Latvija savus emisijas samazināšanas mērķus bija pārpildījusi, taču prognozes 2014.-2020.gadam liecina, ka bez papildus pasākumiem Latvija neizpildīs savus emisijas samazināšanas mērķus. Ministrija secinājusi, ka mērķu izpildei būs nepieciešams plašs sabiedrības atbalsts un iesaiste. Ministrija ir konstatējusi, ka Latvijas iedzīvotāji vēlas saņemt uzskatāmu drukātu informāciju par klimata pārmaiņām Latvijā un iespējām tās samazināt, t.sk. informāciju par valsts īstenotajiem pasākumiem un praktiskiem ieteikumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju sazināšanai mājsaimniecību līmenī. Apmeklējot starptautiskus pasākumus un līdzīgas izstādes darba komandējumos, konstatēts, ka drukāts izdevums par klimata politikas aktualitātēm ar konstruktīvu saturu un vizuāli papildinošiem elementiem ir ļoti efektīvs līdzeklis sabiedrības informēšanā un vides apziņas veidošanas veicināšanā, tāpēc uzskatāms par ļoti nepieciešamu arī Latvijā. Sevišķi būtiski šādas informācijas trūkums jūtams dažādos ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu saistītos pasākumos, kā arī starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un enerģija”. Papildus, informācija par klimata pārmaiņām Latvijā un Latvijas pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai nepieciešama arī angļu valodā. 2015.gada I pusgadā Latvijas būs Eiropas Savienības Padomes prezidentūra un būs starptautiskās uzmanības centrā. Informatīvi izglītojošs materiāls nepieciešams Latvijas reprezentācijai gan gatavojoties prezidentūrai, gan tās laikā. Ar šāda materiāla palīdzību Latvija varētu informēt visus interesentus par savu apņemšanos klimata pārmaiņu samazināšanai un tādējādi apliecināt savu atbildīgumu un progresivitāti. Projekta darba uzdevumi: 1) Sagatavot bukleta tekstu un ilustratīvo materiālu (fotogrāfijas, grafikus, shēmas, zīmējumus utt.); 2) Iztulkot bukleta tekstu un ilustratīvo materiālu angļu val. 3) Sagatavot bukleta salikumu latviešu val. un angļu val.; 4) Nodrukāt bukletu 2500 eks. latviešu val. 5) Publicēt ministrijas tīmekļa vietnē bukletu latviešu val. un angļu val. Plānotais bukleta saturs: 1) Klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē; 2) Klimata pārmaiņu sazināšanas mērķi; 3) Oglekļa mazietilpīga attīstība; 4) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Latvija 2014.-2020.gadā, t.sk. ieteikumi mājsaimniecībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai; 5) Latvijas virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību 2050.gadā; 6) Pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamības un iespējas Latvijā. Potenciālie bukleta raksturlielumi: A5 izmērs; 16 lpp + vāks; CMYK/CMYK druka; iekšlapām otrreizēji pārstrādātais papīrs 140 g/m2 un vākam otrreizēji pārstrādātais papīrs 170 g/m2; brošēts ar divām skavām.

Projekta rezultāti

Ar šī bukleta palīdzību Latvijas sabiedrība tiktu informēta un izglītota par Latvijā 2014.-2020.gadā īstenojamajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem (pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai), t.sk. mājsaimniecību līmenī īstenojamajiem pasākumiem, un par Latvijas nepieciešamo un iespējamo virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību. Sagaidāms, ka šis buklets mudinās Latvijas iedzīvotājus vairāk iesaistīties klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumos un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumos. Līdz ar izskaidrojošas informācijas par oglekļa mazietilpīgas attīstības iespējām Latvijā nodrošināšanu sagaidāms lielāks sabiedrības atbalsts oglekļa mazietilpīgām ekonomiskajām aktivitātēm un dzīvesveidam. Tas paaugstinās pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās līmeni lēmumu pieņemšanā un klimatam draudzīga dzīvesveida popularizēšanā. Bukleta versija angļu valodā palīdzēs informēt starptautisko sabiedrību par Latvijas apņemšanos klimata pārmaiņu samazināšanai, kas jo sevišķi nozīmīgi kontekstā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gada I pusgadā. Ar bukleta palīdzību Latvija sevi starptautiski reprezentēs kā atbildīgu un progresīvu valsti. Bukletu paredzēts izplatīt ikgadējā izstādē „Vide un Enerģija”, kā arī dažādos citos ministrijas un ministrijas partneru organizētos pasākumos. Tas tiks izplatīts arī vispārējās vidējās un augstākās izglītības iestādēs, sabiedriskajās un profesionālajās nevalstiskajās organizācijās. Papildus, bukletu paredzēts publicēt arī ministrijas tīmekļa vietnē.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 31.10.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 5 684.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 684.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.