• Sākums >
  • Latvijas dabas vērtību un vides saglabāšana latviešu tautasdziesmās

Latvijas dabas vērtību un vides saglabāšana latviešu tautasdziesmās

Reģ Nr. 1-08/202/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības atbildību pret par Latvijas dabas vērtību un vides saglabāšanu, radot jaunu latviešu tautasdziesmu kopu.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek izvirzīti sekojoši projekta uzdevumi: • Literatūras analīze par latviešu tautasdziesmām, pastiprinātu uzmanību pievēršot senlatviešu attieksmei pret apkārtējo vidi, tās aizsardzību un dabas vērtību saglabāšanu. • Nacionāla mēroga mūsdienu latviešu tautasdziesmu radīšanas konkursa organizēšana par Latvijas dabas vērtību un vides saglabāšanu. • Publicitātes pasākumu organizēšana, lai veicinātu Latvijas sabiedrības izpratni par Latvijas bagātībām un resursiem, tai skaitā arī nemateriālajiem, kā dēļ Latvija var būt turīga un pašpietiekama valsts. Aicināt sabiedrību apzināties Latvijas bagātības, kas galvenokārt ir saistītas ar dabas daudzveidību un resursiem, un aicināt arī citus sabiedrības locekļus rūpēties par šīm bagātībām un tās ilgtspējīgi izmantot ar gadu simtiem senu un pārbaudītu informācijas pārneses veidu – latviešu tautasdziesmām. Publicitātes pasākumos pastiprinātu uzmanību pievērst arī sabiedrības izpratnes veicināšanai par vides saglabāšanu (tai skaitā klimata adoptāciju), kas nenozīmē neko nedarīšanu, bet gan tieši pretēji – progresīvu saimniekošanu, kas nekaitē apkārtējai videi un sniedz iespēju iegūt maksimāli lielu ekonomisko un sociālo labumu no minimāli patērētiem dabas resursiem. • Tautasdziesmu konkursam iesūtīto tautasdziesmu izvērtēšana, analīze, atlase, tautasdziesmu kopas sastādīšana un izdošana no labskanīgākajām, izvirzītajai tematikai atbilstošākajām un aktuālākajām jaunajām tautasdziesmām. • Interneta resursa izveide, lai jaunās tautasdziesmas būtu brīvi pieejamas visiem interesentiem arī pēc konkursa un projekta realizācijas beigām. • Konkursa rezultātu pasludināšana un noslēguma pasākuma organizēšana. • Publicitātes pasākumu organizēšana sabiedrības informēšanai par projekta aktivitātēm un to laikā iegūtajiem rezultātiem, lai veicinātu sabiedrības ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta rezultāti

Izpildot šī projekta ietvaros mērķa sasniegšanai izvirzītos uzdevumus, ar tautasdziesmu palīdzību tiktu veicināta sabiedrības atbildība pret Latvijas dabas vērtību un vides saglabāšanu. Rradot jaunu mūsdienu tautasdziesmu kopu, tiktu radīta paliekoša vērtība (gan materiālā, gan nemateriālā nozīmē), kas apliecinās vēstures simbolus (t.i. latviešu tautasdziesmas) un jaunrades darbus (t.i. jaunās – mūsdienu latviešu tautasdziesmas). Ar šī projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un publicitātes pasākumiem, tiktu pievērsta sabiedrības uzmanība Latvijas bagātībām (t.i. dabas vērtībām un resursiem) un to ilgtspējīgai izmantošanai, tai skaitā vides saglabāšanai un klimata adoptācijai, tādejādi veicinot sabiedrības ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1658
Projekta kopējās izmaksas 66 712.78 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 012.78 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.