• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2020.gadā

„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2020.gadā

Reģ Nr. 1-08/1/2020

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta uzdevumi

Sagatavot ZS kritēriju on-line kritēriju aizpildes reģistrācijas uzlabojumus. ZS pārbaude un sertifikācija. „Zaļā sertifikāta” uzskates līdzekļu izgatavošana, izvietošanai sertificētajos lauku tūrisma uzņēmumos. Projekta un ZS publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti

• IT speciālists, lai veiktu uzlabojumus on-line kritēriju versijai naktsmītnēm un mazo ražojošo lauku saimniecībām; • Komunikāciju materiāli saimniecībām: Skaidrojošās uzlīmes – piktogrammas vai attēli saimniecībās tūristu izglītošanai; • Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens 3-4 saimniecību auditam, komunikāciju materiāli apstiprināti; • Apsekoti ~ 25 lauku tūrisma uzņēmēji + 10 jaunas saimniecības, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem, izveidoti tūrisma apraksti. • Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; • Noorganizēta ZS komisijas sēde, pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; • Izgatavoti un izsniegti vai izsūtīti zaļie sertifikāti; • Izstrādātas 2 preses ziņas, veikta ZS popularizēšana medijos; • Noorganizēts ZS pasniegšanas pasākums – seminārs ar ~60 dalībniekiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2020
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 11 218.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 370.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 370.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.