Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas kontroles darba grupas kapacitātes celšana un sadarbības nodrošināšana ar Baltijas jūras valstu kompetentajām iestādēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā

Reģ Nr. 1-08/19/2016

Projekta mērķis

Stiprināt Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) kontroles un uzraudzības veiktspēju pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā, praktiski īstenojot sadarbību (koordinācijas sanāksmes starp Baltijas jūras valstu kompetentajām un kontrolējošām institūcijām un kopīgus kontroles pasākumus), kā arī turpinot piemērot VVD izstrādātās vispārējās apmācību sistēmas padziļināto līmeni noteiktajā jomā.

Projekta uzdevumi

1. Piedalīties un organizēt Baltijas jūras valstu (Lietuvas, Igaunijas un Polijas) koordinācijas sanāksmes pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroles organizēšanai; 2. Veikt kopīgas inspekcijas ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas inspektoriem; 3. Turpināt īstenot Baltijas valstu vides aizsardzību uzraugošo iestāžu vadības tikšanās laikā 2013.gada 5.decembrī panāktās vienošanās par vienotu un mērķtiecīgu atkritumu apsaimniekošanas kontroli, inspektoru pieredzes apmaiņu un labākās prakses pārņemšanu.

Projekta rezultāti

1. Dalība 3 koordinācijas sanāksmēs un 3 kopīgās inspekcijās uz valstu robežas un/vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos (Lietuvā, Igaunijā un Polijā); 2. Organizēta 1 koordinācijas sanāksme un 1 kopīga inspekcija Latvijā; 3. 2016.gada nogalē organizēts atkritumu pārrobežu sūtījumu Baltijas jūras valstu vides aizsardzības iestāžu un citu kontrolē iesaistīto iestāžu amatpersonu forums.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 7 005.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 005.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 005.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.