Neiepazītā Ziemeļlatvija

Reģ Nr. 1-08/199/2016

Projekta mērķis

Projekta “Neiepazītā Ziemeļlatvija” mērķis, īstenojot aktivitātes Naukšēnu, Rūjienas un Mazsaslacas novados, ir cildināt Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību, izcelt neparasto Latvijas galējo ziemeļu dabas un kultūrtelpu, novērtēt un saglabāt vēsturiskās dabas vērtības, radīt jaunas, motivējošas vides izziņas aktivitātes, vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju vēlmi justies atbildīgiem pret apkārtējo vidi un novērtēt dabu kā neizmērojamu bagātību.

Projekta uzdevumi

Lai šo mērķi sasniegtu, tika izvirzīti pieci projekta galvenie uzdevumi: 1) izveidot un atklāt no jauna piecus infrastruktūras objektus Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā (rekonstruētais Dīķeru parks, sakoptais Valtenberģu muižas parks, labiekārtota takas Naukšēnos un Rūjienas palieņu pļavās, izveidota unikāla ģeoloģiskā ekspozīcija Mazsalacas muzejā (Valtenberģu muižā)), tādā veidā veicinot Latvijas dabas vērtību saglabāšanu nākamos 100 gadus, cildinot Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību, kā arī radot paliekošas vērtības un simbolus; 2) izstrādāt ģeotelpisko informācijas sistēmu, kurā ietverti visi pieci projekta ietvaros izveidotie un atjaunotie infrastruktūras objekti, tādā veidā veidojot vienotu tūrisma pakalpojumu tīklu trīs novados; 3) izveidot katra novada informatīvajos izdevumos un tīmekļvietnēs vismaz trīs publikācijas, kas vēsta par projektu “Neiepazītā Ziemeļlatvija”, tādā veidā aicinot iedzīvotājus iepazīt dabu, atklāt to no jauna un rūpēties par to, lai saglabātu mūsu dabas vērtības arī nākamajam paaudzēm.

Projekta rezultāti

Tiks atjaunoti un sakopoti vēsturiskie muižu parki, izveidotas apskates un atpūtas vietas brīvdabā un unikāla zinātniska ekspozīcija muzejā, kas veicina pastāvīgu, jaunu un vienotu Ziemeļvidzemes vides izziņai veltītu maršrutu piedāvājumu, tādā veidā veicinot tūrisma tīkla atpazīstamību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.09.2017
Īstenotājs Naukšēnu novada pašvaldība
Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., “Pagasta nams”, Naukšēni, LV-4244
Projekta kopējās izmaksas 54 100.93 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 528.13 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 503.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.