• Sākums >
  • Vides sargi Latvijas simtgadei

Vides sargi Latvijas simtgadei

Reģ Nr. 1-08/198/2017

Projekta mērķis

Izveidot Saldus novada vides sargu infrastruktūru un aizsākt vides sargu kustību, tā godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi, kas kalpos kā nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūra.

Projekta uzdevumi

1) Izveidot publisku pieejamu un pārvietojamu vides sargu infrastruktūru, izvietojot pie katras pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) Saldus novadā pārvietojamu dabas pētnieku staciju; kopā 21 vienība 2) Izstrādāt Saldus novada vides sargu kustības saturu, izstrādājot mācību saturu un uz to attiecināmos metodiskos materiālus Saldus novada pašvaldības PII iestāžu vajadzībām par dabas izglītības jautājumiem un Saldus novadā esošajiem nozīmīgiem vides infrastruktūras objektiem, kas būs kā papildu atbalsta mācību materiāls esošajām pirmsskolas izglītības mācību satura programmām; tiks paredzēta iespēja metodikas principu pārnesei uz citiem novadiem 3) Aizsākt Saldus novada vides sargu kustību, iesaistot aktivitātēs 161 Saldus novada PII pedagoga izglītošanu dabas izglītības un videi draudzīgas rīcības pasākumos (kopā vismaz 8 izglītojoši pasākumi novada ietvaros) 4) Aizsākt Saldus novada vides sargu kustību, nodrošinot novada bērnu iepazīstināšanu ar Latvijas dabas vērtībām, sākot ar dzimtajā novadā esošajiem vides objektiem 5) Projekta ilgtermiņa uzdevums (ieguldījums): jaunās paaudzes izglītošana videi draudzīgas rīcības īstenošanā, dzimtenes vides kopšanā un saudzēšanā, Latvijas vides un valstsgribas vērtību ieaudzināšana no mazotnes.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti – (1) 21 aprīkota vides sargu dabas pētniecības un mācību stacija izvietota pie katras Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (sastāv no pārvietojamas koka konstrukcijas, aprīkota ar izglītības/pētniecības nodarbībām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (nodarbību čemodāns) un atbilstošu metodisko materiālu (laminētā veidā) un mācību līdzekļu komplekta (izdrukātā veidā)), (2) pie katras stacijas ir iestādīts ilgtspējas simbols – pīlādzis (kopā 21 koks); (3) izstrādāti Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām izmantojami vides izziņas un videi draudzīgas rīcības apguvei izmantojami izziņas informatīvie materiāli (mācību satura koncepcija, 25 metodiskie materiāli, tai skaitā ekspedīciju tēmas un mācību līdzekļi), kuri papīra formātā būs pieejami visām PII un elektroniskā formātā publicēti arī visu iesaistīto pušu (partneru un pirmsskolas izglītības iestāžu) mājas lapās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Saldus novada pašvaldība
Saldus, Striķu iela 3, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.