Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana

Reģ Nr. 1-08/198/2013

Projekta mērķis

Veikt LIFE projekta LIFE11NAT/LV/000371 „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” ietvaros sagatavotās Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework – PAF) (turpmāk- programmas) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošanu latviešu valodā.

Projekta uzdevumi

Prioritārās rīcības programmas un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma (220 lpp. teksts un tabulas) tulkojums no angļu valodas latviski.

Projekta rezultāti

Ar projekta palīdzību tiks veikta Prioritārās rīcības programmas un Piektā nacionālā ziņojuma satura tulkošana, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību, sekmējot turpmāko Latvijas dabas aizsardzības politikas attīstību. Līdz ar to, Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalsts šī metodiskā dokumenta tulkošanā, lielā mērā noteiktu projekta pozitīvo ietekmi un projekta rezultātu ilgtspējību dokumenta pielietošanas periodā. Programmā norādītās finansējuma piesaistes prioritātes veicinās mērķtiecīgāku finansējuma piesaisti dabas aizsardzības problēmu risināšanai. Projekts atbalsta sabiedrības līdzdalību dabas aizsardzības politikas pilnveidošanā.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 01.10.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 4 067.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 067.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 0.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.