• Sākums >
  • Bioloģiskā daudzveidība Valtenberģu muižas parka dīķos.

Bioloģiskā daudzveidība Valtenberģu muižas parka dīķos.

Reģ Nr. 1-08/194/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis, īstenojot aktivitātes Mazsalacas novadā, ir nodrošināt dabas un vides vērtību saglabāšanu novada teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju interesi un zināšanas par bioloģisko daudzveidību ūdenstilpnēs.

Projekta uzdevumi

1) izstrādāt Valtenberģu muižas parka dīķu sistēmas 2 hidrotehnisko būvju ūdens līmeņa regulēšanai rekonstrukcijas tehnisko projektu; 2) veikt Valtenberģu muižas parka dīķu sistēmas 2 hidrotehnisko būvju ūdens līmeņa regulēšanai rekonstrukciju un rekonstruēt trīs vēsturiskos koka tiltiņus, lai nodrošinātu objekta saglabāšanos; 3) izstrādāt izglītojoši informatīvu materiālu par bioloģisko daudzveidību Valtenberģu muižas parka dīķos, kas integrējama Mazsalacas vidusskolas mācību programmā, nodrošinot skolēniem interesantu praktisko mācību procesu; 4) izgatavot un uzstādīt stendu ar sagatavoto izglītojoši informatīvo materiālu, kas pieejams kā novada iedzīvotājiem, tā viesiem, tādējādi veicinot Latvijas, un ne tikai, iedzīvotāju interesi par konkrēto ar dabu saistīto tēmu; 5) izveidot novada informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē vismaz trīs publikācijas, kas vēsta par projektu, veicinot iedzīvotāju interesi par dabu un vēlēšanos iegūt papildus jaunas zināšanas par to.

Projekta rezultāti

Izstrādātais tehniskais plāns Valtenberģu muižas parka dīķu sistēmas 2 hidrotehnisko būvju ūdens līmeņa regulēšanai rekonstrukcijai kalpos par pamatu tālākajiem šo konstrukciju rekonstrukcijas būvdarbiem. Veiktie darbi kalpos kā pamata priekšdarbi dīķu tālākai attīstīšanai, ko pašvaldība iespēju robežās varēs plānot un veikt turpmāko gadu laikā paralēli rekonstruētās infrastruktūras uzturēšanai, lai veicinātu objekta saglabāšanos vēl ilgākā periodā. Izveidotais informatīvais stends par bioloģisko daudzveidību Valtenberģu muižas dīķos kalpos kā izziņas materiāls par dīķos mītošajiem organismiem, kas būs pieejams ikvienam interesentam. Vislielākais ieguvums, ko dos šāda materiāla izveide, būs iespēja to integrēt Mazsalacas vidusskolas mācību procesā, kura ietvaros pedagogiem un skolēniem būs iespēja gan iepazīties ar stenda izziņas informāciju, gan veikt praktiskus izpētes un izziņas darbus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Mazsalacas novada pašvaldība
Mazsalaca, Pērnavas iela 4, LV-4215
Projekta kopējās izmaksas 34 746.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 059.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.