Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/194/2016

Projekta mērķis

1)Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2)Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un tās radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņu pret atkritumu atstāšanu mežos.

Projekta uzdevumi

1. Izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana par meža, kā arī citu dabas platību aizsardzību bērnu, vecāku un skolotāju mērķauditorijās. 2. Bērnu un jauniešu izglītošana par meža piesārņošanas tematiku skolās un nometnēs. 3. Mežu un citu dabas objektu piesārņotības jautājumu aktualizēšana masu saziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu AS „Latvijas valsts meži” jau kopš 2005.gada īsteno kampaņu „Nemēslo mežā” – 2016. gadā iecerēts turpināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par meža un citu dabas platību aizsardzības jautājumiem. 2016. gada projekta realizācijas noslēgumā plānoti šādi rezultāti: 1) divu tālākizglītības kursu norise pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu pedagogiem, kas iesaistījušies programmas “Cūkmena detektīvi” realizācijā un meža vides izglītības darbā; 2) divu jaunu vides izglītības mācību un metodisko materiālu – „Tīrā meža alfabēts” un “Mācīties ir mūsu dabā” izstrāde un izplatīšana skolās, kas iesaistījušās programmas “Cūkmena detektīvi” realizācijā un meža vides izglītības darbā; 3) mežu un citu dabas platību piesārņošanas problēmjautājuma aktualizācija masu saziņas līdzekļos preses publikāciju, radio un TV sižetu formā; 4) projekta galvenā tēla – Cūkmena vizītes skolās, bērnudārzos un bērnu nometnēs, publiskos pasākumos, satiekot vismaz 5000 cilvēku; 5) tīrāki meži, kā arī citas dabas platības un izglītotāka sabiedrība ar augstu vides apziņu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2016
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 30 524.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 841.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.