• Sākums >
  • Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem

Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem

Reģ Nr. 1-08/193/2013

Projekta mērķis

Paaugstināt Valsts vides dienesta nodarbināto angļu valodas zināšanas par diviem līmeņiem, attīstot valodas komunikatīvo kompetenci.

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu Valsts vides dienestā nodarbināto profesionālo attīstību, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt dažādu līmeņu angļu valodas apmācību kursus. Apmācību mērķauditorija – Valsts vides dienesta nodarbinātie, kuriem tiešo amata pienākumu izpildes kvalitātes paaugstināšanai, kā arī pilnveidošanai, nepieciešams paaugstināt angļu valodas zināšanu līmeni. Angļu valodas zināšanas nepieciešamas, lai inspektoriem un ekspertiem būtu iespēja iepazīties ar vides jomu saistītiem rakstiem angļu valodā, pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskā līmenī, piedaloties dažādās starpvalstu darba grupās, pārstāvot kā noteiktu nozaru ekspertus, piemēram, ECHA Foruma darbā saistībā ar ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu kontroles jautājumiem, sniedzot savu viedokli, atbilstoši likumam par radiācijas drošību un kodoldrošības 5.panta desmitā punktā noteiktam - gatavot ziņojumus starptautiskajām organizācijām, konvenciju un līgumu sekretariātiem un Eiropas Komisijai par jautājumiem, kas ir Radiācijas drošības centra kompetencē un piedalīties šo jautājumu apspriešanā attiecīgajās starptautiskajās organizācijās, lai papildinātu, kā arī pilnveidotu zināšanas ar vidi saistītos jautājumos, dodoties pieredzes apmaiņas braucienos, Radiācijas drošības centra nodarbinātajiem sagatavot kvalitatīvu pašnovērtējumu par struktūrvienības darbību, izmantojot Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras elektronisko platformu SARIS (sīkāk skatīt projekta anotācijā). Apmācības tiek plānotas tā, lai nodarbinātie (aptuvenais skaits – 60 pretendenti) gada laikā paaugstinātu savas angļu valodas zināšanas par diviem līmeņiem. Viens apmācību cikls (80 akadēmiskās stundas) tiek plānots pavasarī, otrs – ar trīs mēnešu intervālu. Pirms apmācībām visiem pretendentiem, aizpildot testu, tiks noteikta atbilstoša konkrētajam zināšanu līmenim apmācību grupa. Kopumā vienā apmācību ciklā tiek plānots izveidot 10 grupas. Tā kā angļu valodas apmācības ir nepieciešamas arī nodarbinātajiem Valsts vides dienesta struktūrvienībās, apmācības tiek plānotas gan Rīgā, gan reģionos.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultāta Valsts vides dienesta ierēdņi paaugstinās angļu valodas zināšanas lietošanas prasmes – gan klausīšanos, gan runāšanu, gan lasīšanu, gan rakstīšanu un tiks paaugstinātas angļu valodas zināšanas par diviem līmeņiem. Attīstot valodas komunikatīvo kompetenci, tiks iegūta iespēja apgūt jaunas zināšanas vai padziļināt specifiskos ar vides jomu saistītos jautājumos un tiks nodrošināts lielāks skaits nodarbināto, kuri spēs pilnvērtīgi pārstāvēt valsti starptautiskā līmenī.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.10.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 36 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.